dsc00178 20190515 2026742881Onderwerp:dsc00173 20190515 2020880001

Poolse vrouwen die opkomen voor mensenrechten en vragen fascisme te stoppen. 

Achtergrond informatie:

In Polen staan dertien vrouwen terecht omdat ze een spandoek omhooghielden tijdens de viering van de Poolse Onafhankelijkheidsdag op 11 november 2017. De viering trok veel mensen die fascistische en racistische symbolen bij zich droegen en vroegen om een ‘wit Polen’. Op het spandoek van de vrouwen stond de tekst ‘Stop fascisme’. Ze werden door omstanders aangevallen en kregen later een boete wegens ‘verstoring van een demonstratie’. Amnesty roept de Poolse regering op om de aanvallers te berechten en de vrouwen volledig vrij te spreken. 

Hoe:

Petitie gericht aan de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse zaken.

Resultaat:  De petitielijst werd keer 299 keer ondertekend. 

Alle ondertekenaars van harte bedankt!

Was u niet in de gelegenheid om te tekenen dan kan dat alsnog HIER 

 

In samenwerking met het Weeshuis en met de Bibliotheek was er woensdagavond 24 april weer een schrijfavond. 
Deze keer schreven we voor;

Schrijfactie Iran: natuurbeschermers gemarteld en mogelijk ter dood veroordeeld

Foto; Amnesty.nl

Een groep natuurbeschermers in Iran krijgt mogelijk de doodstraf. De autoriteiten beschuldigen hen ervan dat ze hun werk als dekmantel gebruikten om militaire inlichtingen te verzamelen. In werkelijkheid vroegen ze aandacht voor milieuproblemen en onderzochten ze bedreigde diersoorten. De activisten zouden zijn gemarteld om bekentenissen af te leggen.

Natuurbeschermers gemarteld voor bekentenis.                                                                                

De natuurbeschermers zijn eind januari 2018 opgepakt. Volgens de autoriteiten zouden ze milieuprojecten gebruiken als dekmantel voor het verzamelen van geheime militaire informatie. Vier van hen hangt de doodstraf boven het hoofd voor ‘het verspreiden van corruptie op aarde’. Een totaal onterechte beschuldiging volgens Amnesty. Vier anderen kunnen celstraffen van tien of elf jaar krijgen.

Gedwongen bekentenissen als bewijslast.                                                                                                 

De rechter baseerde zich vooral op bekentenissen die volgens Amnesty onder marteling zijn afgelegd en later weer werden ingetrokken. Op het lichaam van enkele natuurbeschermers waren tekenen van marteling te zien: ze hadden gebroken tanden en blauwe plekken op hun lichaam.

Niloufar Bayani vertelde de rechter dat de ondervragers dreigden haar te slaan, hallucinerende drugs te geven, haar vingernagels uit te trekken en haar ouders te arresteren. Om die reden bekende ze ‘schuld’. Later trok ze haar bekentenis in. De rechter vroeg haar de rechtszaal te verlaten omdat ze bezwaar bleef maken tegen het gebruik van haar ingetrokken bekentenis als bewijsmateriaal. 

Er zijn 16 brieven geschreven naar de Iraanse autoriteiten waarin opgeroepen werd de natuurbeschermers onmiddellijk vrij te laten.

Schrijfactie Equatoriaal-Guinea: jongerenactivist zonder duidelijke reden opgepakt

Foto; Amnesty.nl

De politie heeft in Equatoriaal-Guinea jongerenactivist Joaquín Elo Ayeto op 25 februari zonder duidelijke reden gearresteerd. Tijdens zijn verblijf op het politiebureau werd hij gemarteld. Amnesty maakt zich ernstige zorgen over zijn gezondheid en veiligheid in de gevangenis.

Meerdere keren zonder reden vast.                                                                   

Joaquín Elo Ayeto is lid van een oppositiepartij en verbonden aan een platform dat opkomt voor de rechten van jongeren. Hij werd al eerder opgepakt vanwege zijn werkzaamheden. Hij wordt er nu van beschuldigd dat hij over informatie beschikt over een samenzwering om de president te vermoorden. Het is onduidelijk waar de beschuldiging precies vandaan komt.

Gemarteld door politie.                                                                                      

Op het politiebureau werd Ayeto in elkaar geslagen en aan zijn handen opgehangen. Toen hij op 1 maart voor de rechter verscheen, liet hij zijn verwondingen zien. De rechter weigerde te luisteren naar zijn verklaring en besloot zijn voorarrest te verlengen. Zijn advocaat en familie mogen hem niet bezoeken.

Er zijn 16 brieven geschreven naar de autoriteiten van Equatoriaal-Guinea waarin gevraagd werd om de onmiddellijke vrijlating van Joaquín Elo Ayeto.

Ook een keer meeschrijven? 

Kijk dan HIER wanneer de volgende schrijfavond is.

 

De collecte van Amnesty International, die van 10 tot en met 16 maart 2019 plaatsvond in Culemborg, heeft 5615,58 euro opgebracht. 78 vrijwilligers collecteerden voor de mensenrechtenorganisatie.

P3182259wb

De opbrengst in heel Nederland is nog niet bekend. Kijk voor de tussenstand op www.amnesty.nl/collecte. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.

Opbrengst van onschatbare waarde
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde.

Het belang van de collecte
Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld om mensen vrij te krijgen die gevangenzitten vanwege verzonnen aanklachten. Mensen als Jeremy Corre uit de Filipijnen. Hij zat zes jaar vast op de valse beschuldiging van drugsbezit. Tijdens zijn gevangenschap werd hij gemarteld. Amnesty voerde actie voor zijn vrijlating en tijdens Write for Rights 2014 werd er massaal voor hem geschreven. In maart 2018 kwam hij vrij.

Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.

In samenwerking met het Weeshuis in samenwerking met de Bibliotheek was er woensdagavond 27 maart weer een schrijfavond. 
Deze keer schreven we voor;

India: kritische stemmen onderdrukt

Foto; Amnesty.nl

De Indiase regering zet maatschappelijke organisaties steeds meer onder druk. Organisaties zoals Amnesty worden gehinderd in hun activiteiten door beperkende wetgeving. En activisten worden lastiggevallen, bedreigd en vastgezet.

Inval bij Amnesty-kantoor

Een instantie die financiële misdrijven onderzoekt viel op 25 oktober vorig jaar het kantoor van Amnesty India binnen. De medewerkers werden lastiggevallen en geïntimideerd. Volgens de autoriteiten houdt Amnesty zich niet aan de regels voor financiering uit het buitenland. Dit zijn verzonnen aanklachten. Desondanks werd Amnesty’s bankrekening grotendeels geblokkeerd waardoor ze haar werk voor de mensenrechten nauwelijks nog kan doen. Ook andere organisaties die kritiek uitten op de regering zijn aan banden gelegd.

Lastercampagne in de media

Ook voerden de autoriteiten een lastercampagne om Amnesty zwart te maken. Er werd informatie naar regeringsgezinde media gelekt, die Amnesty afschilderden als een criminele onderneming.

Er zijn 16 brieven geschreven naar de Indiase premier Modi waarin opgeroepen werd om mensenrechtenactivisten en organisaties zoals Amnesty niet te belemmeren in hun werk.

Onderwerp:

In het kader van de Internationale Vrouwendag vroegen we op zaterdag 9 maart aandacht voor vrouwenrechten en activisten die daarvoor strijden in  Saudi-Arabië .

 

Achtergrond informatie

Saudi-Arabië: vrouwen worden achtergesteld

Vrouwen hebben in Saudi-Arabië niet dezelfde rechten als mannen. Ze hebben toestemming van hun mannelijke voogd nodig als zij willen reizen, werken of studeren. Pas sinds kort mogen ze autorijden. Maar de activisten die voor dit recht streden, hebben hier niet van kunnen profiteren. Ze zitten in de gevangenis. Sommigen zijn daar zelfs gemarteld. Een vrouw kreeg te horen dat naaste familieleden waren overleden. Pas een maand later hoorde ze dat dit een leugen was. Twee andere vrouwen werden gedwongen elkaar te zoenen. Ook kregen vrouwen elektrische schokken toegediend. De vrouwen hebben niets misdaan. Ze streden alleen maar vreedzaam voor rechten die zo vanzelfsprekend zijn. Toch werden ze opgepakt en gemarteld.

Vrouwelijke activisten lopen vaak meer risico’s dan hun mannelijke collega’s. Zij krijgen zeer geregeld te maken met seksueel geweld, lastercampagnes en druk vanuit familie en hun gemeenschap.

Hoe:

Op een petitielijst gericht aan de koning van  Saudi-Arabië werd gevraagd deze vrouwen onmiddellijk vrij te laten.

Resultaat: 

De petitielijst werd 203 keer ondertekend.

Tijdens de schrijfavond in de bibliotheek en ook in “Proeftuin de Ontmoeting” zijn er nog 43  handtekeningen gezet op de petitielijst. 

 Alle ondertekenaars van harte bedankt!