Zondag, tijdens Culemborg Bijvoorbeeld, voerden wij actie voor;  

Zaterdagmoeders in Istanbul, Turkije.

DSC01642wb2-1Achtergrond informatie;

Zaterdagmoeders eisen gerechtigheid.

In de jaren negentig verdwenen in Turkije honderden, vooral Koerdische mannen. Hun lichamen zijn nooit teruggevonden. De Zaterdagmoeders vragen om onafhankelijk onderzoek en berechting van de daders die bij de verdwijningen betrokken waren.        De moeders werden voortdurend tegengewerkt door de autoriteiten. Na een lange pauze kwamen ze vanaf 2009 toch weer elke zaterdag bijeen op het Galatasaray-plein in Istanbul.  De moeders en sympathisanten tonen dan in stilte foto’s van hun dierbaren.  DSC01643wb2-1
                                                                  
Van het plein verjaagd.

In augustus 2018 verboden de Turkse autoriteiten de 700ste bijeenkomst van de Zaterdagmoeders. Met waterkanonnen, traangas en rubberkogels werden de vrouwen verjaagd.  Het Galatasaray-plein is nu omheind met hekken, waardoor het plein niet langer toegankelijk is. De moeders kunnen  nu demonstreren in een klein straatje.                                                                                   

Actie:

Petitielijst gericht aan President Erdogan waarin opgeroepen wordt om de Zaterdagmoeders weer op het plein toe te laten om te demonstreren en duidelijkheid te geven wat er met de verdwenen familie is gebeurd is.  

Resultaat:

De petitie is 362 keer ondertekend.

Alle ondertekenaars van harte bedankt!


In samenwerking met het Weeshuis en met de Bibliotheek was er woensdagavond 26 juni weer een schrijfavond. 

Er werd geschreven in de bibliotheek en in de Ontmoeting en de Bolderburen.

In de Ontmoeting worden brieven geschreven, maar ook petitielijsten met dezelfde inhoudt als brieven ondertekend.

In Bolderburen worden alleen petitielijsten ondertekend.

Deze keer schreven we voor;
 

Schrijfactie Guatemala: advocaat bedreigd met de dood

Advocaat Quelvin Jimenez uit Guatemala wordt met de dood bedreigd omdat hij de inheemse Xinca-gemeenschap in het zuiden van het land helpt. Hun rechten worden bedreigd door de mijnbouw in het gebied waar ze wonen.

Bedreigd maar niet beschermd

Eind april kreeg Quelvin Jimenez te horen dat iemand hem wilde vermoorden en dat zijn huis in de gaten werd gehouden. Even later achtervolgde een gewapende motorrijder hem. De man probeerde Jimenez’ auto te stoppen.

Jimenez werd al eerder aan de telefoon met de dood bedreigd. Hij deed aangifte en de politie startte een onderzoek. De openbaar aanklager beval veiligheidsmaatregelen om Jimenez te beschermen. Maar de politie voert dat bevel niet uit.

Gevaarlijke plek om te werken

Mensenrechtenverdedigers in Guatemala doen hun werk onder zeer gevaarlijke omstandigheden. Dit geldt vooral voor landrechten- en milieuactivisten. Ze worden continu bedreigd en aangevallen. Zowel de autoriteiten als bedrijven proberen hun werk in een kwaad daglicht te zetten. In 2018 werden er in Guatemala 26 mensenrechtenverdedigers vermoord.

Er zijn 6 brieven geschreven naar de autoriteiten van Guatemala waarin gevraagd werd om Quelvin Jimenez te beschermen tegen geweld en grondig onderzoek te doen naar de bedreigingen.

In samenwerking met het Weeshuis en met de Bibliotheek was er woensdagavond 29 mei weer een schrijfavond.
Er werd ook geschreven in de Ontmoeting.

Deze keer schreven we voor; 


Schrijfactie Eritrea: 22-jarige al 6 jaar in geheime gevangenis

Ciham Ali Ahmed wordt al ruim zes jaar vastgehouden op een geheime locatie. Ze is nergens voor aangeklaagd. Naar alle waarschijnlijkheid proberen de Eritrese autoriteiten Cihams vader te straffen. Ze denken dat hij betrokken was bij een poging de regering omver te werpen.

Vastgehouden om vader te straffen

Ciham werd op 8 december 2012 opgepakt toen ze Eritrea probeerde te verlaten zonder toestemming van de overheid. Ze was toen vijftien jaar oud. Normaal gesproken zou ze hiervoor een celstraf van zes maanden krijgen. Naar alle waarschijnlijk zit Ciham nog altijd vast omdat de autoriteiten haar vader willen straffen. Haar vader was voormalig minister van Informatie in Eritrea. Hij wordt er van verdacht een groep militairen in 2013 te hebben geholpen die een staatsgreep wilden plegen.

Eritrea kent een verplichte diensttijd, ook voor meisjes, die tientallen jaren duurt en neerkomt op gedwongen arbeid. Daarom proberen veel mensen, vooral jongeren zoals Ciham, het land te ontvluchten.

Er zijn 14 brieven geschreven brief naar de autoriteiten van Eritrea waarin opgeroepen werd om Ciham onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Ook werden er 12 handtekeningen gezet onder de petitielijst gericht aan deze autoriteiten.

dsc00178 20190515 2026742881Onderwerp:dsc00173 20190515 2020880001

Poolse vrouwen die opkomen voor mensenrechten en vragen fascisme te stoppen. 

Achtergrond informatie:

In Polen staan dertien vrouwen terecht omdat ze een spandoek omhooghielden tijdens de viering van de Poolse Onafhankelijkheidsdag op 11 november 2017. De viering trok veel mensen die fascistische en racistische symbolen bij zich droegen en vroegen om een ‘wit Polen’. Op het spandoek van de vrouwen stond de tekst ‘Stop fascisme’. Ze werden door omstanders aangevallen en kregen later een boete wegens ‘verstoring van een demonstratie’. Amnesty roept de Poolse regering op om de aanvallers te berechten en de vrouwen volledig vrij te spreken. 

Hoe:

Petitie gericht aan de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse zaken.

Resultaat:  De petitielijst werd keer 299 keer ondertekend. 

Alle ondertekenaars van harte bedankt!

Was u niet in de gelegenheid om te tekenen dan kan dat alsnog HIER 

 

In samenwerking met het Weeshuis en met de Bibliotheek was er woensdagavond 24 april weer een schrijfavond. 
Deze keer schreven we voor;

Schrijfactie Iran: natuurbeschermers gemarteld en mogelijk ter dood veroordeeld

Foto; Amnesty.nl

Een groep natuurbeschermers in Iran krijgt mogelijk de doodstraf. De autoriteiten beschuldigen hen ervan dat ze hun werk als dekmantel gebruikten om militaire inlichtingen te verzamelen. In werkelijkheid vroegen ze aandacht voor milieuproblemen en onderzochten ze bedreigde diersoorten. De activisten zouden zijn gemarteld om bekentenissen af te leggen.

Natuurbeschermers gemarteld voor bekentenis.                                                                                

De natuurbeschermers zijn eind januari 2018 opgepakt. Volgens de autoriteiten zouden ze milieuprojecten gebruiken als dekmantel voor het verzamelen van geheime militaire informatie. Vier van hen hangt de doodstraf boven het hoofd voor ‘het verspreiden van corruptie op aarde’. Een totaal onterechte beschuldiging volgens Amnesty. Vier anderen kunnen celstraffen van tien of elf jaar krijgen.

Gedwongen bekentenissen als bewijslast.                                                                                                 

De rechter baseerde zich vooral op bekentenissen die volgens Amnesty onder marteling zijn afgelegd en later weer werden ingetrokken. Op het lichaam van enkele natuurbeschermers waren tekenen van marteling te zien: ze hadden gebroken tanden en blauwe plekken op hun lichaam.

Niloufar Bayani vertelde de rechter dat de ondervragers dreigden haar te slaan, hallucinerende drugs te geven, haar vingernagels uit te trekken en haar ouders te arresteren. Om die reden bekende ze ‘schuld’. Later trok ze haar bekentenis in. De rechter vroeg haar de rechtszaal te verlaten omdat ze bezwaar bleef maken tegen het gebruik van haar ingetrokken bekentenis als bewijsmateriaal. 

Er zijn 16 brieven geschreven naar de Iraanse autoriteiten waarin opgeroepen werd de natuurbeschermers onmiddellijk vrij te laten.

Schrijfactie Equatoriaal-Guinea: jongerenactivist zonder duidelijke reden opgepakt

Foto; Amnesty.nl

De politie heeft in Equatoriaal-Guinea jongerenactivist Joaquín Elo Ayeto op 25 februari zonder duidelijke reden gearresteerd. Tijdens zijn verblijf op het politiebureau werd hij gemarteld. Amnesty maakt zich ernstige zorgen over zijn gezondheid en veiligheid in de gevangenis.

Meerdere keren zonder reden vast.                                                                   

Joaquín Elo Ayeto is lid van een oppositiepartij en verbonden aan een platform dat opkomt voor de rechten van jongeren. Hij werd al eerder opgepakt vanwege zijn werkzaamheden. Hij wordt er nu van beschuldigd dat hij over informatie beschikt over een samenzwering om de president te vermoorden. Het is onduidelijk waar de beschuldiging precies vandaan komt.

Gemarteld door politie.                                                                                      

Op het politiebureau werd Ayeto in elkaar geslagen en aan zijn handen opgehangen. Toen hij op 1 maart voor de rechter verscheen, liet hij zijn verwondingen zien. De rechter weigerde te luisteren naar zijn verklaring en besloot zijn voorarrest te verlengen. Zijn advocaat en familie mogen hem niet bezoeken.

Er zijn 16 brieven geschreven naar de autoriteiten van Equatoriaal-Guinea waarin gevraagd werd om de onmiddellijke vrijlating van Joaquín Elo Ayeto.

Ook een keer meeschrijven? 

Kijk dan HIER wanneer de volgende schrijfavond is.