In samenwerking met het Weeshuis en met de Bibliotheek was er woensdagavond 29 januari weer een schrijfavond. 

Deze keer schreven we voor;

Schrijfactie Irak: mensenrechtenadvocaat opgepakt en verdwenen                                             

Foto; ©Amnesty.nl

De 29-jarige advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji is op 8 oktober ontvoerd. Twee dagen voor zijn verdwijning bedreigden mannen van de Irakese veiligheidsdienst hem. Ze zeiden dat hij moest ophouden met zich uit te spreken op Facebook over de vele demonstranten die gedood zijn tijdens de massaprotesten die begin oktober in Irak uitbraken.

In de val gelokt

Ali al-Heliji kreeg op 8 oktober een telefoontje van een vrouw die met hem wilde afspreken. Al-Heliji dacht dat het om een nieuwe zaak ging. Maar meteen nadat ze elkaar hadden getroffen stopten er twee zwarte pick-up trucks met gewapende mannen. De mannen zijn vermoedelijk onderdeel van een tak van het Irakese leger. Ze trokken Ali bij zijn auto vandaan en reden met hem weg. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

Landelijke protesten

In Irak gaan mensen sinds begin oktober massaal de straat op. Ze eisen betere basisvoorzieningen en een einde aan de corruptie in het land. De autoriteiten zetten buitensporig geweld in om de protesten de kop in te drukken, waaronder traangas en sluipschutters. Activisten, advocaten en journalisten worden mishandeld of opgepakt, of ze verdwijnen. Er zijn al 400 mensen omgekomen en meer dan 18.000 mensen raakten gewond.

Er zijn 12 brieven geschreven naar de minister van Binnenlandse Zaken van Irak waarin opgeroepen werd om onmiddellijk onderzoek te doen naar de ontvoering van Ali Jaseb Hattab al-Heliji en ervoor te zorgen dat hij met zijn familie wordt herenigd.


Het was een heuse marathon de Write for Rights die 2 weken duurde. Van 9 t/m 19 december werden er op verschillende locaties in totaal 870 brieven en kaarten geschreven.  

Burgemeester steekt de Amnesty kaars aanOok alle wethouders schreven een brief.Er waren mooie momenten zoals de opening op dinsdag 10 december, de dag van de Rechten van de Mens, door de burgemeester. Hij stak de Amnesty kaars aan nadat hij in een korte toespraak het belang van deze jaarlijkse actie benadrukte. Met de burgemeester schreven ook alle wethouders een brief. Daartoe onderbraken ze de vergadering van B&W.              

 De dag daarvoor was er in “De Ontmoeting” ook al veel geschreven, o.a. door een schoolklas en een gezin van vader moeder en drie kinderen die enthousiast veel brieven en kaarten hebben geschreven.

En steeds waren er in deze dagen goede ontmoetingen met burgers die één en soms de 10 brieven schreven in het volste vertrouwen, gezien de ervaringen in voorgaande jaren, dat deze schrijfactie resultaat heeft.

Ook een mooi moment is dat Marisa, 8 jaar, samen met haar klasgenootjes bij haar thuis actief aan de slag gingen voor Jianne Turtle uit Canada 13 jaar, Marinel uit de Filippijnen 16 jaar, José uit Mexico 14 jaar. In een paar uur tijd werden er 17 kaarten geschreven en vrolijk gekleurd.


Rick bij groep 8 van de Distelvlinder Marisa samen met haar klasgenootjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bridgeclub in de Salaamander was actief, voordat er een kaartje werd gelegd, en ook in de pauze, werden er kaarten geschreven.

Een ander mooi moment is dat groep 8 van de Distelvlinder ook dit jaar weer aan de slag ging, net als vorig jaar hiertoe aangezet door Rick van Dam die hiervoor speciaal naar zijn oude school was teruggegaan.

Vrijdag de 13de kwamen veel schrijvers in Lekkers aan de Lek om te schrijven. Ook leden van het zangkoor klommen in de pen na hun optreden op de Varkensmarkt.       

Leden van het zangkoor klommen in de pen na hun optreden

 dsc03386wb 20191224 1822197074

 

 

 

 

 

 

 

  

 Op 17 en 18 december werden er in het Leerhuis door 3 groepen kaarten geschreven. Eerst werd de informatie over de jongeren in de Nederlandse les besproken. Dan blijkt dat er toch veel moeilijke woorden in de tekst staan zoals; “huisuitzetting, bestaansmiddelen, vermisten, lagune en nabijgelegen”. Na uitleg van deze woorden werden er kaarten geschreven naar Nasu in Nigeria.

De marathon werd afgesloten in het buurtcentrum Bolderburen. Deze gelegenheid werd door enkele enthousiaste schrijvers aangegrepen om nog de laatste van 10 brieven en kaarten te schrijven.

En er werden ook op 2 scholen nog brieven en kaarten geschreven. Hieronder de verslagen daaarvan

Verslag van de W4R-schrijfmiddag bij CBS de Hoeksteen in Herwijnen op donderdag 28 november 2019.

Na een goede voorbereiding met meester Teus waren we op donderdag 28 november te gast bij groep 8 van de School met de Bijbel in Herwijnen. Daar gingen 19 leerlingen van groep 8 gemotiveerd aan de slag om maar liefst 31 kaarten te maken en 22 brieven te schrijven voor alle kinderen waar de Write 4 Rightsactie zich dit jaar op concentreert. 

De situatie die de leerlingen het meeste aansprak was die van Magai Matiop Ngong (15) uit Zuid-Soedan, die onterecht ter dood werd veroordeeld omdat hij zijn neef zou hebben vermoord.

Er werd de hele middag doorgeschreven en getekend, terwijl het eigenlijk een vrije middag was na een inspannende excursie die ochtend naar het Heerenlandencollege in Leerdam, want volgend jaar  staat de middelbareschooltijd voor de deur.

Nogmaals hartelijk dank voor de geweldige inzet; de Amnesty-vlag is blijven hangen tot de volgende keer.

Ennie Stuker
Willem Beekman.
Luisteren en schrijven/tekenen bij groep 8 in Herwijnen.Dat leverde mooie kaarten op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de W4R-actie 2019 bij ORS Lek & Linge in Culemborg.

Ook dit jaar hebben veel leerlingen bij Lek en Linge weer hun best gedaan voor alle kinderen die in deze W4R-actie centraal stonden. Van 9 tot 20 december zijn er maar liefst 512 brieven en kaarten geschreven. Onder andere tijdens de lessen Engels, Maatschappijleer en Spaans.
want zoals (bijna) altijd was er ook weer en Spaanse brief bij.


Terwijl we al volop aan het sorteren en tellen waren in de MTL-mediatheek kwam er zelfs nog een docent voorbeeldbrieven halen om nog het laatste uur voor de kerstvakantie te schrijven. Dat kon nog prima, want we waren nog wel even bezig. Fantastisch, volgend jaar weer.

Hartelijk dank aan alle enthousiaste docenten en leerlingen!

Ennie Stuker
Willem Beekman.

 

 

In samenwerking met het Weeshuis en met de Bibliotheek was er woensdagavond 27 november weer een schrijfavond. 
Deze keer schreven we voor;

Israël: Palestijnse mensenrechtenwerker nog langer vast

Israël houdt Ayman Nasser (rechts) al meer dan een jaar vast zonder hem ergens voor aan te klagen. Nasser werkt bij Addameer, een mensenrechtenorganisatie die onder meer opkomt voor de rechten van Palestijnse gevangenen. Zijn detentie werd op 11 september met nog eens vier maanden verlengd.

Langdurig vast zonder proces

Nasser, vader van vier kinderen, werd op 9 september vorig jaar thuis opgepakt, vlakbij Ramallah in bezet Palestijns gebied. Sindsdien zit hij in administratieve detentie. Dit betekent dat hij zonder te weten waarom voor onbepaalde tijd vastzit. In de afgelopen jaren zijn al meerdere medewerkers van Addameer lastiggevallen of in administratieve detentie geplaatst. De vrijheid van meningsuiting staat in Israël ernstig onder druk.

Weigering medische zorg

Nasser heeft last van een chronische ontsteking van de dikke darm en een hernia in zijn rug. Hij moet voor zijn klachten regelmatig naar een medisch specialist. Maar de gevangenis staat hem dat niet toe.

Er werden 13 brieven geschreven naar de autoriteiten van Israël waarin opgeroepen werd  Ayman Nasser onmiddellijk vrij te laten of hem snel en eerlijk te berechten. Ook moet hij de medische zorg krijgen die hij nodig heeft.Tanzania: journalist opgepakt om mond te snoeren

Zes agenten in burger pakten de gerespecteerde journalist Erick Kabendera op 29 juli thuis op. Zonder opgaaf van reden. Vermoedelijk zit hij vast omdat hij onderzoek doet naar de mensenrechtensituatie in Tanzania en daarover bericht in binnen- en buitenland.

Persvrijheid onder druk

Kabendera is inmiddels aangeklaagd voor het leiden van georganiseerde misdaad, belastingontduiking en geldwitwasserij. Dit zijn verzonnen aanklachten. Sinds in 2015 John Magufuli president werd van Tanzania, wordt de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid er meer en meer aan banden gelegd. Journalisten die kritiek uiten op het beleid van de Tanzaniaanse overheid en hoe die met mensenrechten omspringt, worden opgepakt en lastiggevallen.

Gezondheid gaat achteruit

Sinds zijn arrestatie gaat het slechter met de gezondheid van Kabendera. Hij heeft ademhalingsproblemen en een van zijn benen is verlamd. Hij wordt hiervoor behandeld in het ziekenhuis.

Er werden 11 brieven geschreven naar de autoriteiten in Tanzania waarin opgeroepen werd om Erick Kabendera onmiddellijk vrij te laten en de aanklachten tegen hem in te trekken.

  

Egypte: bekende advocaat opgepakt na protesten

De bekende Egyptische mensenrechtenadvocaat Mahienour el-Masry verliet op 22 september het openbaar ministerie toen agenten in burger haar een busje in duwden en naar een onbekende plek brachten. El-Masry deed bij het OM navraag naar een aantal demonstranten die in de twee dagen ervoor waren gearresteerd tijdens massale anti-overheidsprotesten.

Massaprotesten en arrestaties

Op 20 en 21 september 2019 gingen in meerder steden in Egypte mensen massaal de straat op uit woede tegen het regime van president Al-Sisi. De demonstranten eisten zijn aftreden omdat hij corrupt zou zijn. Al-Sisi sloeg genadeloos terug. Volgens betrouwbare bronnen pakte de politie ten minste 2.300 mensen op. Prominente activisten, journalisten en advocaten werden gearresteerd om kritische geluiden te smoren en nieuwe protesten te verijdelen. Ook werden tv-kanalen zoals de BBC en verschillende online communicatie-apps geblokkeerd.

Verzonnen aanklachten

Een aanklager verhoorde El-Masry over ongefundeerde aanklachten, waaronder ‘het steunen van een terroristische organisatie’ en ‘het verspreiden van onjuiste informatie’. Ze zit nu in voorarrest, in afwachting van een onderzoek. El-Masry bracht al vaker langere periodes door in de gevangenis omdat zij deelnam aan vreedzame protesten.

Er zijn 17 brieven geschreven naar de Egyptische autoriteiten waarin opgeroepen werd om Mahienour el-Masry onmiddellijk vrij te laten.

Ook een keer meeschrijven? 

Kijk dan Hier wanneer de volgende schrijfavond is.

door Max Weijtens

CULEMBORG – Een keer in de maand organiseert Amnesty International Culemborg een schrijfavond, zo ook afgelopen woensdag, 30 oktober. In Bibliotheek Culemborg kwamen geïnteresseerden langs om brieven te schrijven naar autoriteiten die onterecht hebben gehandeld en ook werden er kaarten voor onschuldige gevangen en hun familieleden geschreven.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten, zoals verdragen, verklaringen en richtlijnen. Zij proberen dit streven te realiseren door onderzoek te doen en actie te voeren zodat ernstige schendingen van deze rechten worden voorkomen en worden beëindigd. Amnesty International Culemborg voert elke laatste woensdag van de maand actie doormiddel van een schrijfavond.

Rikka Visser is voorzitter en contactpersoon op de schrijfavonden: ‘’Voorheen hadden we altijd een fakkelwake in december, daar zijn wij uiteindelijk mee gestopt. Nu hebben wij de schrijfavonden.’’ Elke maand wordt er opnieuw bepaald voor wie er geschreven wordt. ‘’De mensen naar wie we schrijven worden bepaald in Londen, daar zit het hoofkantoor van Amnesty International. Vanavond schrijven wij voor onder andere Rohima Akter Khushi, een 20-jarige studente in Bangladesh die van haar universiteit is geschorst vanwege haar Rohingya-identiteit.’’ Rohima studeerde rechten en zat al in het tweede semester. Ze is een van de weinige jonge Rohingya-vrouwen die het tot het hoger onderwijs schopte. Een internationale nieuwszender maakte daar een video over. Daarna schorste de universiteit haar omdat zij Rohingya is.

Ook is er geschreven voor journalist Roberto de Jesús Quiñones Haces. Rika Visser: ‘’Onafhankelijke journalisten zijn in Cuba regelmatig het slachtoffer van willekeurige toepassing van onduidelijke wetgeving. Zij worden geïntimideerd, gevangengezet en hun websites geblokkeerd door de autoriteiten.’’ De Cubaanse journalist is veroordeeld tot een jaar cel voor ‘verzet’ en ‘ongehoorzaamheid’.

Op de vraag of het zin heeft om brieven te schrijven naar autoriteiten antwoordt Rika Visser: ‘’Jazeker. Amnesty International is een wereldwijde organisatie. Vorig jaar zijn er zo’n zes miljoen brieven gestuurd. De overheden die die brieven ontvangen worden daarmee heel erg onder druk gezet. Zij zijn helemaal niet blij met slechte publiciteit. Door het uitoefenen van druk gaan overheden handelen.’’
De Mauritaanse blogger Mohamed Mkhaïtir is bijvoorbeeld 29 juli vrijgelaten door onder andere druk van Amnesty International. Hij werd in 2014 ter dood veroordeeld na het publiceren van een blog over slavernij en discriminatie. Mkhaïtir zat meer dan vijf jaar gevangen. In hoger beroep beval een rechter zijn vrijlating in november 2017, maar Mkhaïtir bleef op een onbekende plaats vastzitten. Op maandag 29 juli 2019 werd Mkhaïtir vrijgelaten. Daarvoor moest hij op nationale televisie en voor religieuze leiders zijn spijt betuigen. Na zijn vrijlating is hij vanwege veiligheidsredenen meteen naar Senegal gebracht.

Rikka Visser: ‘’Ook deze maand nog hebben wij goed nieuws gekregen. Veertien vrouwen zijn 24 oktober vrijgesproken van het ‘verstoren van een demonstratie’.’’ De vrouwen hadden vreedzaam gedemonstreerd tijdens de jaarlijkse viering van Onafhankelijkheidsdag. Die viering trok veel mensen die fascistische en racistische symbolen bij zich droegen en om een ‘wit Polen’ vroegen. De vrouwen protesteerden hiertegen met een spandoek met de tekst ‘Stop fascisme’. ‘’Gelukkig zijn ook deze vrouwen nu vrijgesproken. Het zou heel leuk zijn als er nog wat meer mensen een avondje zouden willen komen schrijven. Het heeft zeker invloed!’’, aldus Rika Visser.

In samenwerking met het Weeshuis en met de Bibliotheek was er woensdagavond 30 oktober weer een schrijfavond. 

Deze keer schreven we voor;

Schrijfactie Egypte: waar is mensenrechtenonderzoeker Ibrahim?

Foto; Amnesty.nl

Ibrahim Ezz El-Din werd in de nacht van 11 juni 2019 op straat met geweld opgepakt door agenten in burger. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Zijn familie en advocaten hebben op het politiebureau in Caïro gevraagd waar hij was, maar de autoriteiten ontkennen dat hij vastzit.

Gedwongen verdwijning

Ibrahim Ezz El-Din werkte sinds 2016 als onderzoeker bij de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden. Hij richtte zich op het recht op huisvesting en onderzocht in hoeverre Egypte ervoor zorgt dat iedereen toegang heeft tot veilige en betaalbare woningen. Ibrahim legde daarbij dossiers aan over gedwongen huisuitzettingen. Mogelijk lieten de autoriteiten Ibrahim verdwijnen vanwege zijn werk.

Er heerst momenteel een mensenrechtencrisis in Egypte waarbij de overheid hardhandig optreedt tegen het maatschappelijk middenveld. Vanwege hun vreedzame werk zijn er al honderden mensen gearresteerd en het slachtoffer geworden van gedwongen verdwijningen.

Er zijn 6 brieven geschreven aan de Egyptische autoriteiten. Waarin gevraagd werd om de verblijfplaats van Ibrahim Ezz El-Din onmiddellijk te onthullen.

 

 Schrijfactie Bangladesh: student geschorst vanwege afkomst

Foto; Amnesty.nl

Op 6 september schorste de Cox’s Bazar universiteit in Bangladesh de 20-jarige student Rohima Akter Khushi vanwege haar Rohingya-identiteit. Rohima studeerde rechten en zat al in het tweede semester. Nu zit ze thuis en is ze depressief geworden. Haar huis voelt aan als een gevangenis.

Geschorst vanwege afkomst

Rohima Akter Khushi (20) is geboren in een Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh. Ze is een van de weinige jonge Rohingya-vrouwen die het tot het hoger onderwijs schopte. Een internationale nieuwszender maakte daar een video over. Daarna schorste de universiteit haar omdat zij Rohingya is.

Rohima is geschorst omdat volgens de regering van Bangladesh geen enkele Rohingya aan een universiteit mag studeren. Hiermee schendt Bangladesh het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Dat stelt dat iedereen, zonder discriminatie, recht heeft op onderwijs.

Er zijn 9 brieven geschreven aan de autoriteiten in Bangladesh waarin opgeroepen werd om de schorsing van Rohima Akter Khushi onmiddellijk op te heffen zodat ze haar studie kan afronden.

 

Schrijfactie Cuba: journalist opgepakt voor ‘ongehoorzaamheid’

Foto; Amnesty.nlDe Cubaanse journalist Roberto de Jesús Quiñones Haces is veroordeeld tot een jaar cel voor ‘verzet’ en ‘ongehoorzaamheid’. Roberto werkt bij de nieuwssite Cubanet. Onafhankelijke journalisten zijn in Cuba regelmatig het slachtoffer van willekeurige toepassing van onduidelijke wetgeving. Zij worden geïntimideerd, gevangengezet en hun websites geblokkeerd door de autoriteiten.

Veroordeeld zonder hoorzitting

Roberto de Jesús Quiñones Haces zegt dat hij al sinds 2015 af en toe zomaar wordt opgepakt. Afgelopen april gebeurde het weer en sloegen agenten hem daarbij. Na zijn vrijlating deed hij aangifte. In augustus werd hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Op 11 september werd hij opgepakt om zijn straf uit te zitten.

Vrijheid van meningsuiting

In Cuba worden activisten en journalisten steeds vaker geïntimideerd, gestraft en opgesloten voor misdrijven die niet in overeenstemming zijn met het internationale recht of die al tientallen jaren in Cuba worden gebruikt om kritische stemmen het zwijgen op te leggen. Een onafhankelijke rechterlijke macht ontbreekt.

Er zijn 9 brieven geschreven aan de Cubaanse autoriteiten waarin opgeroepen werd om Roberto de Jesús Quiñones Haces onmiddellijk vrij te laten.

 

Schrijfactie India: niet een, niet twee, maar negen activisten in de cel!

Foto; Amnesty.nl

In 2018 zijn negen Indiase (mensenrechten)activisten uit verschillende delen van het land gearresteerd onder een uiterst strenge antiterrorismewet. De wet wordt vaak gebruikt om critici van de regering het zwijgen op te leggen. De negen activisten hebben niets misdaan. Ze verdedigden de rechten van de armste gemeenschappen in India, waaronder de Dalits en de Adivasi’s.

Achtergrond

Op 1 januari 2018 verzamelden honderden Dalits zich in Bhima Koreagaon. Ze herdachten samen een overwinning van de British East India Company 200 jaar geleden, waar veel Dalits bij betrokken waren. De herdenking liep uit op gewelddadigheden tussen Dalits en Hindoe-nationalisten. Eén persoon overleed en anderen raakten gewond.

Arrestatie

Een half jaar later werden de negen activisten gearresteerd. De politie beweert dat zij Dalits hebben aangezet tot geweld. Twee dagen na de arrestaties zei de politie dat ze een brief van een van de activisten had gevonden waarin een complot stond om premier Modi te vermoorden. Tot op heden is er onvoldoende bewijs geleverd om de aantijgingen vast te stellen.

Er zijn 8 brieven geschreven aan de Indiase autoriteiten waarin opgeroepen werd om Surendra Gadling, Rona Wilson, Sudhir Dhawale, Shoma Sen, Mahesh Raut, Sudha Bharadwaj, Vernon Gonsalves, Arun Ferreira en Varavara Rao onmiddellijk vrij te laten.

 

Ook een keer meeschrijven? 

Kijk dan Hier wanneer de volgende schrijfavond is.