Op woensdag 25 september 2019 was het weer zover, de jaarlijkse gemeenteavond van Amnesty Culemborg, dit keer in de Fransche School. Nu rondom de indringende Movies-that-matter-film: “Ik alleen in de klas”, waarin jonge mensen discriminerende momenten in hun leven met elkaar naspelen en opnieuw doorleven. 

Uit het geanimeerde nagesprek (zie foto's) kwam naar voren dat discriminatie onbedoeld en onbewust in vele vormen voorkomt en dat het goed is om daarover met elkaar in gesprek te gaan en te blijven! Daarom organiseert Amnesty de komende tijd graag nog meer gespreksmomenten (Mensenrechtendialogen).
De “mensenrechtendialoog” is een nieuwe manier van Amnesty International om lokaal met de inwoners aan de praat te gaan in een “huiskamersituatie” van zo’n 10 tot 15 mensen. Voor deelname aan een dialoogavond kan men zich hier aanmelden.
35)P9253173wb2  30)P9253163wb2  37)P9253177wb2


Zaterdag, tijdens Open monumentendag, voerden wij actie voor  Ciham Ali Ahmed

Foto; Amnesty.nl

Achtergrond informatie: Ciham Ali Ahmed werd 8 december 2012  opgepakt toen ze Eritrea probeerde te verlaten. Ze was toen 15 jaar oud.

Vooral jonge mensen proberen Eritrea te ontvluchten, omdat ze geen zin hebben in de verplichte militaire training en jaren lange dwangarbeid.

Normaal gesproken krijgen jongeren een celstraf van 6 maand.

Naar alle waarschijnlijkheid zit Ciham langer vast omdat zij haar vader willen straffen. Hij is voormalig minister van informatie in Eritrea en is zelf het land ontvlucht.

De Eritrese regering verdenkt hem ervan dat hij in 2013 een groep militairen steunde die een staatsgreep wilden plegen.

openmonumentendag2019  DSC02408wb  DSC02404wb

Resultaat: de petitie lijst werd 403 keer ondertekend.

Alle ondertekenaars van harte dank!


Zondag, tijdens Culemborg Bijvoorbeeld, voerden wij actie voor;  

Zaterdagmoeders in Istanbul, Turkije.

DSC01642wb2-1Achtergrond informatie;

Zaterdagmoeders eisen gerechtigheid.

In de jaren negentig verdwenen in Turkije honderden, vooral Koerdische mannen. Hun lichamen zijn nooit teruggevonden. De Zaterdagmoeders vragen om onafhankelijk onderzoek en berechting van de daders die bij de verdwijningen betrokken waren.        De moeders werden voortdurend tegengewerkt door de autoriteiten. Na een lange pauze kwamen ze vanaf 2009 toch weer elke zaterdag bijeen op het Galatasaray-plein in Istanbul.  De moeders en sympathisanten tonen dan in stilte foto’s van hun dierbaren.  DSC01643wb2-1
                                                                  
Van het plein verjaagd.

In augustus 2018 verboden de Turkse autoriteiten de 700ste bijeenkomst van de Zaterdagmoeders. Met waterkanonnen, traangas en rubberkogels werden de vrouwen verjaagd.  Het Galatasaray-plein is nu omheind met hekken, waardoor het plein niet langer toegankelijk is. De moeders kunnen  nu demonstreren in een klein straatje.                                                                                   

Actie:

Petitielijst gericht aan President Erdogan waarin opgeroepen wordt om de Zaterdagmoeders weer op het plein toe te laten om te demonstreren en duidelijkheid te geven wat er met de verdwenen familie is gebeurd is.  

Resultaat:

De petitie is 362 keer ondertekend.

Alle ondertekenaars van harte bedankt!


In samenwerking met het Weeshuis en met de Bibliotheek was er woensdagavond 26 juni weer een schrijfavond. 

Er werd geschreven in de bibliotheek en in de Ontmoeting en de Bolderburen.

In de Ontmoeting worden brieven geschreven, maar ook petitielijsten met dezelfde inhoudt als brieven ondertekend.

In Bolderburen worden alleen petitielijsten ondertekend.

Deze keer schreven we voor;
 

Schrijfactie Guatemala: advocaat bedreigd met de dood

Advocaat Quelvin Jimenez uit Guatemala wordt met de dood bedreigd omdat hij de inheemse Xinca-gemeenschap in het zuiden van het land helpt. Hun rechten worden bedreigd door de mijnbouw in het gebied waar ze wonen.

Bedreigd maar niet beschermd

Eind april kreeg Quelvin Jimenez te horen dat iemand hem wilde vermoorden en dat zijn huis in de gaten werd gehouden. Even later achtervolgde een gewapende motorrijder hem. De man probeerde Jimenez’ auto te stoppen.

Jimenez werd al eerder aan de telefoon met de dood bedreigd. Hij deed aangifte en de politie startte een onderzoek. De openbaar aanklager beval veiligheidsmaatregelen om Jimenez te beschermen. Maar de politie voert dat bevel niet uit.

Gevaarlijke plek om te werken

Mensenrechtenverdedigers in Guatemala doen hun werk onder zeer gevaarlijke omstandigheden. Dit geldt vooral voor landrechten- en milieuactivisten. Ze worden continu bedreigd en aangevallen. Zowel de autoriteiten als bedrijven proberen hun werk in een kwaad daglicht te zetten. In 2018 werden er in Guatemala 26 mensenrechtenverdedigers vermoord.

Er zijn 6 brieven geschreven naar de autoriteiten van Guatemala waarin gevraagd werd om Quelvin Jimenez te beschermen tegen geweld en grondig onderzoek te doen naar de bedreigingen.

In samenwerking met het Weeshuis en met de Bibliotheek was er woensdagavond 29 mei weer een schrijfavond.
Er werd ook geschreven in de Ontmoeting.

Deze keer schreven we voor; 


Schrijfactie Eritrea: 22-jarige al 6 jaar in geheime gevangenis

Ciham Ali Ahmed wordt al ruim zes jaar vastgehouden op een geheime locatie. Ze is nergens voor aangeklaagd. Naar alle waarschijnlijkheid proberen de Eritrese autoriteiten Cihams vader te straffen. Ze denken dat hij betrokken was bij een poging de regering omver te werpen.

Vastgehouden om vader te straffen

Ciham werd op 8 december 2012 opgepakt toen ze Eritrea probeerde te verlaten zonder toestemming van de overheid. Ze was toen vijftien jaar oud. Normaal gesproken zou ze hiervoor een celstraf van zes maanden krijgen. Naar alle waarschijnlijk zit Ciham nog altijd vast omdat de autoriteiten haar vader willen straffen. Haar vader was voormalig minister van Informatie in Eritrea. Hij wordt er van verdacht een groep militairen in 2013 te hebben geholpen die een staatsgreep wilden plegen.

Eritrea kent een verplichte diensttijd, ook voor meisjes, die tientallen jaren duurt en neerkomt op gedwongen arbeid. Daarom proberen veel mensen, vooral jongeren zoals Ciham, het land te ontvluchten.

Er zijn 14 brieven geschreven brief naar de autoriteiten van Eritrea waarin opgeroepen werd om Ciham onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Ook werden er 12 handtekeningen gezet onder de petitielijst gericht aan deze autoriteiten.