‘Vrijheid’  Een gedicht van Wu Mei

Vrijheid kent geen enkel misdrijf,
zoekt geen ruzie, slaat geen wond,
pleegt geen echtbreuk, zet geen val,
is nooit schuldig aan bedrog.


Vrijheid heeft geen schuld, geen schande,
maakt geen aanspraak op excuus,
kent noch schaamte noch berouw,
doet zich nooit als ander voor.

Vrijheid is je stille adem,
is je almaar fluisterend bloed,
is je voet die bodem zoekt
waar de grond is weggeslagen…..

Wu Mei is een jonge dichteres uit China die getuige was van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede, 4 juni 1989