Als actiegroep behoren wij bij het landelijke Amnesty International.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en we richten onze acties in de eerste plaats op de inwoners van Culemborg.
Bij onze activiteiten streven we, waar mogelijk, naar samenwerking met andere organisaties of groeperingen zoals gemeente, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken enz.
 
De kern van ons werk voor de mensenrechten bestaat ondermeer uit:
  • Standwerk waarbij wij actie voeren en aandacht vragen bijvoorbeeld voor een individu of een groep waarvan de mensenrechten ernstig worden geschonden.
  • Geldwerving om het werk van Amnesty International mogelijk te maken. Regelmatig maakt de groep geld over naar de Amnesty International orgnisatie. De kerken en de landelijke collecte vormen de belangrijkste bron van inkomen.
  • Het vertrouwde beeld van de fakkelwake op 10 december is verleden tijd. Nu houdt de werkgroep op de Dag van de MensenRechten een schrijfmarathon in de bibliotheek.

    Herenstraat 29, 4101BR CULEMBORG

  • Het aanbieden of mede tot stand brengen van acties gericht op scholen.
Om het geheel goed te laten verlopen komen wij 1 keer per maand bij elkaar bij een van de werkgroepleden thuis.

Op deze site vindt u informatie over het werkterrein van Amnesty, de mensenrechten.

Volg ons ook op  facebook 1  twitter1
 
Wilt u zelf een steentje bijdragen, neem dan contact met ons op.
Dit wordt zeer gewaardeerd.