Om 10.00 uur heette Cees van Bockel namens de werkgroep Culemborg de aanwezigen  welkom. Hij vermeldde de eerste succesvolle schrijfmarathon van vorig jaar. Deze heeft de werkgroep gestimuleerd om ook dit jaar deze schrijfactie te houden. Deze actie wordt op vele plaatsen in Nederland en in andere landen gehouden ter gelegenheid van de jaarlijkse Internationale dag van de mensenrechten op 10 december.
Wethouder Collin Stolwijk opende vervolgens de schrijfmarathon met een enthousiaste toespraak. Hij sloot in zijn toespraak aan bij de woorden van Van Bockel dat het ook om de mensenrechten in Nederland gaat. Ook voor de samenleving van Culemborg is het van betekenis dat we stil staan bij de rechten van de mens. Het gaat tenslotte om een samenleving waar alle burgers met respect met elkaar omgaan.
Vervolgens stak hij de Amnesty kaars aan en schreef de eerste brief. Deze werd direct gevolgd door veel brieven die tijdens die dag werden geschreven. Op elk heel uur was er een pauzemoment. Er werden gedichten gelezen, verhalen verteld en muziek gemaakt.

Om 20.30 uur vermeldde Rika Visser als een tevreden coördinator van de werkgroep het resultaat. In totaal bleken er ruim 214 brieven te zijn geschreven. Naast dit aantal brieven zijn er ruim 182 ansichtkaarten geschreven aan de 10 slachtoffers voor wie deze dag is geschreven.
Rika bedankte in haar dankwoord alle schrijvers en schrijfsters, de bibliotheek en het Weescafe voor de voortreffelijke accommodatie en voorziening en verzorging van koffie en thee met iets lekkers erbij.
Tenslotte vertelde Rika dat de  kans groot is dat deze schrijfmarathon een jaarlijkse activiteit blijft. De 10 personen voor wie is geschreven zullen de vele brieven als mentale steun ervaren. En daar doen we het voor aldus Rika. Ze besloot de schrijfmarathon met het lezen van het gedicht “Vrijheid” van Wu Mei uit China.

 

Schrijfmarathon2016 _1  Schrijfmarathon2016 _13   Schrijfmarathon2016 _7

 

Voor meer foto's zie het Fotoalbum