Onderwerp:
Vier wetenschappers, Muzafar Kaya, Esra Mungan, Kivanḉ Ersoy en Meral Camci, vormden de voorhoede van ruim tweeduizend academici die zich verenigd hebben onderde naam ‘Academici voor Vrede.

Achtergrond informatie:
In januari riepen zij de regering in een petitie op om het vredesproces Met de Turkse Koerden weer op gang te brengen en het buitensporig geweld van de regeringstroepen te stoppen.
In maart herhaalden de vier wetenschappers hun oproep tijdens een persconferentie. Snel daarna werden zij opgepakt.
De Koerdische PKK wordt door de Turkse autoriteiten als terroristische organisatie gezien. Het feit dat de academici volgens de autoriteiten ‘de terroristische organisatie niet veroordeelden’ maakt hen duidelijk ‘dat de verdachten in feite de acties van de terroristische organisatie steunen’. De eerdere aanklacht voor het maken van propaganda voor een terroristische organisatie is vervallen, maar de vier kunnen nog wel vervolgd worden vanwege ‘belediging van de Turkse staat’.
Volgens Artikel 301 van het Turkse Wetboek van Strafrecht is belediging van de Turkse Staat verboden. De minister van justitie moet nu beslissen of onderzocht moet worden op de oproep tot vrede als belediging kan worden opgevat. Tot die tijd zijn de vier academici op vrije voeten. We roepen de minister op geen onderzoek in te stellen omdat de academici alleen maar gebruik maakten van hun recht op vrije meningsuiting.


Hoe: Een petitie gericht aan de minister van Justitie in Turkije.


Geachte minister,
Staat u mij toe uw aandacht te vragen in het geval van Muzafar Kaya, Esra Mungan, Kivanḉ Ersoy en Meral Camci.
Zij behoren tot de 1,128 ondertekenaars die in januari 2016 in een petitie opriepen tot vrede en herhaalden hun oproep in een persconferentie in maart.
In eerste instantie werden ze verantwoordelijk gehouden voor het ‘maken van propaganda
voor een terroristische organisatie’ in maart werden ze hiervoor in voorarrest vastgehouden.
Bij hun eerste hoorzitting in april, in plaats van op verzoek van de officier van justitie, te worden vrijgesproken van de beschuldiging oordeelde de rechtbank dat de zaak verwezen wordt naar u voor een goedkeuring tot onderzoek onder Artikel 301 van het wetboek van strafrecht (denigrerende de Turkse Natie).
Ik dring er bij u op aan geen toestemming te verlenen voor een onderzoek onder Artikel 301 van het wetboek van strafrecht en om ervoor te zorgen ondertekenaars van het beroep niet onderworpen worden aan de gerechtelijke intimidatie van strafrechtelijke procedures voor vreedzame uiting van hun mening, een recht dat gegarandeerd is volgens het internationaal recht.
Amnesty International heeft lang tijd gepleit voor de afschaffing van Artikel 301, welke een rechtstreekse schending van het recht op vrijheid van meningsuiting is zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin Turkije partij is.
Dank u voor uw aandacht aan deze dringende kwestie
Hoogachtend

 

Resultaat: 260 handtekeningen.

Alle ondertekenaars van harte bedankt.