De Roos van Culemborg, www.deroosvanculemborg.nl, organiseerde een

Mensen Rechten Gala in de Fransche School.

Alle 30 mensenrechten werden becommentarieerd door Culemborgers in de vorm van een gedicht, verhaal, muziek, foto’s, beeldende kunst door projectie van schilderijen.

 

 

Vluchtelingen:

Elke dag slaan duizenden mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, onderdrukking of vervolging. De vaak arme buurlanden van deze landen kunnen de grote aantallen vluchtelingen niet meer aan. De werkloosheid is enorm, kinderen kunnen niet naar school, en er is een tekort aan voedsel en onderdak. Dus wagen honderdduizenden de gevaarlijke reis naar Europa. Daarom waren leden van de werkgroep aanwezig met een petitielijst gericht aan

Minister-president van Nederland, dhr Rutte. De tekst van de petitie:

 

Geachte heer Rutte,

Sta mij toe uw aandacht te vragen voor de erbarmelijke omstandigheden waarin veel vluchtelingen verkeren. Ik ben vooral bezorgd over de meest kwetsbare vluchtelingen die zich in de buurlanden bevinden van het land dat zij ontvluchtten.

  

Sommige van die landen kunnen de enorme aantallen vluchtelingen niet meer aan. Denk bijvoorbeeld aan de buurlanden van Syrië: Libanon, Turkije, Jordanië. De werkloosheid is enorm, kinderen kunnen niet naar school, en er is een tekort aan voedsel en onderdak. Vluchtelingen krijgen vaak niet de hulp die ze nodig hebben.

  

Buurlanden van conflictgebieden moeten worden ontlast. Dat kan door voldoende humanitaire hulp te financieren. Én door veilige en legale routes te bieden om asiel aan te vragen in Europa, allereerst door hervestiging van de allerzwaksten.

  

Ik roep u daarom dringend op: 

Pleit in Europa voor onvoorwaardelijke, grootschalige hervestiging van de meest kwetsbare vluchtelingen. Amnesty International roept EU-landen op tot hervestiging van minimaal 300.000 mensen in 2016 en 2017.

  

Verhoog het aantal hervestigingsplaatsen dat Nederland biedt, momenteel 500 per jaar, significant naar een proportioneel deel van die 300.000.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

De petitie werd 46 keer ondertekend.