Onderwerp: vrouwen van de Don, Rusland

Achtergrond informatie:

foto:amnesty.nl De Vrouwen van de Don is een regionale mensenrechtenorganisatie in het zuiden van Rusland. In 1993 waren actieve vrouwen de economische malaise en rechteloosheid helemaal zat. Ze besloten zich te verenigen en zich in te zetten voor een betere samenleving. De organisatie zet zich in op tal van gebieden. Zo maakt ze zich sterk voor vrouwenrechten, kinderrechten en voor de rechten van dienstplichtigen en hun families. Door de jaren heen hebben de Vrouwen van de Don duizenden mensen bijgestaan met juridisch advies of psychologische hulp. Ze ontlenen hun naam aan de rivier de Don in het zuidwesten van Rusland.

Als gevolg van strenge wetgeving uit 2012, die als doel heeft om de invloed van het Westen tegen te gaan kunnen kritische organisaties het stempel van ‘buitenlandse agent’ krijgen als ze geld uit het buitenland ontvangen en ook wanneer ze politieke activiteiten ondernemen, dit deel van de wet is bijzonder vaag geformuleerd. Het gevolg is dat organisaties voor het minste geringste tot buitenlandse agent bestempeld kunnen worden. Getroffen organisaties belanden vervolgens in een sociaal isolement, omdat het stempel van ‘buitenlandse agent’ voor veel Russen gelijk staat aan dat van een buitenlandse spion.

Samen met andere organisaties, die in hetzelfde schuitje zitten, hebben de Vrouwen van de Don een zaak aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Vooralsnog geldt de organisatie als ‘buitenlandse agent’.

Hoe: Bloemenkaarten met bloemenzaad voor de vrouwen van de Don.

Teksten op de bloemenkaarten in het Russisch en Nederlands:

  • Wij hebben vernomen dat jullie organisatie, net als vele andere in Rusland, te maken heeft met tegenwerking en wetten die niet in lijn zijn met de internationale mensenrechtenverdragen.
  • Hartelijk dank voor jullie harde werk om mensenrechten en fundamentele vrijheden in Rusland te stimuleren. Jullie staan niet alleen in je strijd. In solidariteit, vanuit Nederland.
  • Wij wensen jullie veel succes in jullie goede werk voor mensenrechten in Rusland.

 

Resultaat: 239 gekleurde bloemenkaarten met handtekening samen met bloemenzaad verstuurd naar de vrouwen van de Don. Alle ondertekenaars van harte bedankt!

Aan giften werd een bedrag van € 36,20 ontvangen. Ook hiervoor hartelijk dank