Onderwerp: gewetensgevangene Atena Farghadani

Achtergrond informatie:
Foto; Amnesty.nl

De 29-jarige Atena Farghadani is veroordeeld vanwege haar kritische kunst. Ze gebruikte haar kunst om kritiek te leveren op de Iraanse overheid. Ze kan hiervoor in hoger beroep een gevangenisstraf van zevenenhalf jaar krijgen. Atena Farghadani maakte een spotprent waarin ze parlementsleden afbeeldde met een dierenkop.

Hiermee protesteerde ze tegen wetgeving die vrijwillige sterilisatie strafbaar maakt en de toegang tot anticonceptie beperkt. Ook organiseerde ze een tentoonstelling voor de slachtoffers van de opstanden rond de omstreden presidentsverkiezingen van 2009 en plaatste ze kritische berichten op Facebook.

Atena Farghadani werd in augustus 2014 voor het eerst gearresteerd. Toen ze op borgtocht vrijkwam, zette ze een filmpje op YouTube waarin ze vertelde dat vrouwelijke gevangenisbewakers haar sloegen en haar op een vernederende manier lichamelijke onderzochten. In januari dit jaar werd ze opnieuw opgepakt. Een maand later ging ze in de gevangenis in hongerstaking. Als gevolg hiervan kreeg ze een hartaanval. Toen ze uit het ziekenhuis werd ontslagen, werd ze elf weken in eenzame opsluiting geplaatst.

Amnesty beschouwt Farghadani als gewetensgevangene.

Hoe: petitielijst gericht aan de Iranese ambassadeur in Nederland,  Zijne Excellency Mr. Alireza Jahangiri

Samenvatting van de tekst van de petitie:

Onmiddellijke en onvoorwaardelijk vrijlating aangezien ze alleen wordt vast gehouden voor de vreedzame uitoefening van haar recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging.

De regering wordt opgeroepen om de inzet voor de rechten van de mens te eren, die bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting dieartistieke activiteitenomvat, zoals neergelegd in artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Resultaat: In totaal hebben 372 petitie ondertekend.

Alle ondertekenaars van harte bedankt.

 

Aan giften werd een bedrag van €29,15 ontvangen. Ook hiervoor hartelijk dank.

 

Was u niet in de gelegenheid om te tekenen? 

Teken dan alsnog online. U kunt nog tot 1 oktober tekenen