De collecte van Amnesty International, die van 1 tot en met 7 maart 2015 werd gehouden, heeft in Culemborg 5.776,28 euro opgebracht. 84 vrijwilligers hebben gecollecteerd voor het werk van Amnesty. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet. 

Het was de dertiende keer dat de organisatie een landelijke collecte hield. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt zij geen geld van overheden of van politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, zijn voor Amnesty dus van groot belang.

Het belang van de collecte
Met het geld dat tijdens de collecte bijvoorbeeld wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor Ales Bialiatski. 

Op 21 juni 2014 werd de Wit-Russische mensenrechtenverdediger Ales Bialiatski onverwacht vrijgelaten, na drie jaar in de gevangenis gezeten te hebben. Hij zat een gevangenisstraf van vierenhalf jaar uit vanwege zijn betrokkenheid bij Viasna. Deze mensenrechtenorganisatie ondersteunt slachtoffers van schendingen en verzamelt informatie over de mensenrechtensituatie in het land. Amnesty voerde uitvoerig actie voor de vrijlating van Bialiatski in 2013. Later gaf hij aan dat hij mede door de druk vanuit Amnesty is vrijgelaten.