Collecte 2021 vs 2

 Digitale collecte
Dit jaar gingen we niet, zoals de acht jaar hiervoor, langs de deuren, maar collecteerden we volledig digitaal. U trof achter ramen en op publieke plaatsen in de stad posters aan en er waren online collectebussen op social media. Dit alles heeft in Culemborg het mooie resultaat van € 2.113,- opgeleverd!

Landelijk is er ruim € 587.000,- opgehaald.

 

Wat gQRebeurt er met het geld van de collecte?

Al het geld dat tijdens de collecteweek wordt ingezameld komt ten goede aan Amnesty Nederland. Amnesty besteedt dit niet aan één bepaald project of aan één bepaalde gevangene. Omdat er voor veel verschillende projecten geld nodig is, wordt de collecteopbrengst over deze projecten verdeeld.

Wanneer een Amnesty-groep een collecte-coördinator als lid heeft en dat is in Culemborg het geval, dan ontvangt de groep 25 procent van het bedrag dat door alle collectanten uit de groep wordt opgehaald. Extra budget voor activiteiten dus!
Op de website treft u bij Verslagen een overzicht aan van alle activiteiten die de werkgroep de afgelopen jaren heeft ondernomen, incl het scholenwerk. 

Dus.... heel veel dank voor uw bijdrage!