Het was een heuse marathon de Write for Rights die 2 weken duurde. Van 9 t/m 19 december werden er op verschillende locaties in totaal 870 brieven en kaarten geschreven.  

Burgemeester steekt de Amnesty kaars aanOok alle wethouders schreven een brief.Er waren mooie momenten zoals de opening op dinsdag 10 december, de dag van de Rechten van de Mens, door de burgemeester. Hij stak de Amnesty kaars aan nadat hij in een korte toespraak het belang van deze jaarlijkse actie benadrukte. Met de burgemeester schreven ook alle wethouders een brief. Daartoe onderbraken ze de vergadering van B&W.              

 De dag daarvoor was er in “De Ontmoeting” ook al veel geschreven, o.a. door een schoolklas en een gezin van vader moeder en drie kinderen die enthousiast veel brieven en kaarten hebben geschreven.

En steeds waren er in deze dagen goede ontmoetingen met burgers die één en soms de 10 brieven schreven in het volste vertrouwen, gezien de ervaringen in voorgaande jaren, dat deze schrijfactie resultaat heeft.

Ook een mooi moment is dat Marisa, 8 jaar, samen met haar klasgenootjes bij haar thuis actief aan de slag gingen voor Jianne Turtle uit Canada 13 jaar, Marinel uit de Filippijnen 16 jaar, José uit Mexico 14 jaar. In een paar uur tijd werden er 17 kaarten geschreven en vrolijk gekleurd.


Rick bij groep 8 van de Distelvlinder Marisa samen met haar klasgenootjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bridgeclub in de Salaamander was actief, voordat er een kaartje werd gelegd, en ook in de pauze, werden er kaarten geschreven.

Een ander mooi moment is dat groep 8 van de Distelvlinder ook dit jaar weer aan de slag ging, net als vorig jaar hiertoe aangezet door Rick van Dam die hiervoor speciaal naar zijn oude school was teruggegaan.

Vrijdag de 13de kwamen veel schrijvers in Lekkers aan de Lek om te schrijven. Ook leden van het zangkoor klommen in de pen na hun optreden op de Varkensmarkt.       

Leden van het zangkoor klommen in de pen na hun optreden

 dsc03386wb 20191224 1822197074

 

 

 

 

 

 

 

  

 Op 17 en 18 december werden er in het Leerhuis door 3 groepen kaarten geschreven. Eerst werd de informatie over de jongeren in de Nederlandse les besproken. Dan blijkt dat er toch veel moeilijke woorden in de tekst staan zoals; “huisuitzetting, bestaansmiddelen, vermisten, lagune en nabijgelegen”. Na uitleg van deze woorden werden er kaarten geschreven naar Nasu in Nigeria.

De marathon werd afgesloten in het buurtcentrum Bolderburen. Deze gelegenheid werd door enkele enthousiaste schrijvers aangegrepen om nog de laatste van 10 brieven en kaarten te schrijven.

En er werden ook op 2 scholen nog brieven en kaarten geschreven. Hieronder de verslagen daaarvan

Verslag van de W4R-schrijfmiddag bij CBS de Hoeksteen in Herwijnen op donderdag 28 november 2019.

Na een goede voorbereiding met meester Teus waren we op donderdag 28 november te gast bij groep 8 van de School met de Bijbel in Herwijnen. Daar gingen 19 leerlingen van groep 8 gemotiveerd aan de slag om maar liefst 31 kaarten te maken en 22 brieven te schrijven voor alle kinderen waar de Write 4 Rightsactie zich dit jaar op concentreert. 

De situatie die de leerlingen het meeste aansprak was die van Magai Matiop Ngong (15) uit Zuid-Soedan, die onterecht ter dood werd veroordeeld omdat hij zijn neef zou hebben vermoord.

Er werd de hele middag doorgeschreven en getekend, terwijl het eigenlijk een vrije middag was na een inspannende excursie die ochtend naar het Heerenlandencollege in Leerdam, want volgend jaar  staat de middelbareschooltijd voor de deur.

Nogmaals hartelijk dank voor de geweldige inzet; de Amnesty-vlag is blijven hangen tot de volgende keer.

Ennie Stuker
Willem Beekman.
Luisteren en schrijven/tekenen bij groep 8 in Herwijnen.Dat leverde mooie kaarten op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de W4R-actie 2019 bij ORS Lek & Linge in Culemborg.

Ook dit jaar hebben veel leerlingen bij Lek en Linge weer hun best gedaan voor alle kinderen die in deze W4R-actie centraal stonden. Van 9 tot 20 december zijn er maar liefst 512 brieven en kaarten geschreven. Onder andere tijdens de lessen Engels, Maatschappijleer en Spaans.
want zoals (bijna) altijd was er ook weer en Spaanse brief bij.


Terwijl we al volop aan het sorteren en tellen waren in de MTL-mediatheek kwam er zelfs nog een docent voorbeeldbrieven halen om nog het laatste uur voor de kerstvakantie te schrijven. Dat kon nog prima, want we waren nog wel even bezig. Fantastisch, volgend jaar weer.

Hartelijk dank aan alle enthousiaste docenten en leerlingen!

Ennie Stuker
Willem Beekman.