door Max Weijtens

CULEMBORG – Een keer in de maand organiseert Amnesty International Culemborg een schrijfavond, zo ook afgelopen woensdag, 30 oktober. In Bibliotheek Culemborg kwamen geïnteresseerden langs om brieven te schrijven naar autoriteiten die onterecht hebben gehandeld en ook werden er kaarten voor onschuldige gevangen en hun familieleden geschreven.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten, zoals verdragen, verklaringen en richtlijnen. Zij proberen dit streven te realiseren door onderzoek te doen en actie te voeren zodat ernstige schendingen van deze rechten worden voorkomen en worden beëindigd. Amnesty International Culemborg voert elke laatste woensdag van de maand actie doormiddel van een schrijfavond.

Rikka Visser is voorzitter en contactpersoon op de schrijfavonden: ‘’Voorheen hadden we altijd een fakkelwake in december, daar zijn wij uiteindelijk mee gestopt. Nu hebben wij de schrijfavonden.’’ Elke maand wordt er opnieuw bepaald voor wie er geschreven wordt. ‘’De mensen naar wie we schrijven worden bepaald in Londen, daar zit het hoofkantoor van Amnesty International. Vanavond schrijven wij voor onder andere Rohima Akter Khushi, een 20-jarige studente in Bangladesh die van haar universiteit is geschorst vanwege haar Rohingya-identiteit.’’ Rohima studeerde rechten en zat al in het tweede semester. Ze is een van de weinige jonge Rohingya-vrouwen die het tot het hoger onderwijs schopte. Een internationale nieuwszender maakte daar een video over. Daarna schorste de universiteit haar omdat zij Rohingya is.

Ook is er geschreven voor journalist Roberto de Jesús Quiñones Haces. Rika Visser: ‘’Onafhankelijke journalisten zijn in Cuba regelmatig het slachtoffer van willekeurige toepassing van onduidelijke wetgeving. Zij worden geïntimideerd, gevangengezet en hun websites geblokkeerd door de autoriteiten.’’ De Cubaanse journalist is veroordeeld tot een jaar cel voor ‘verzet’ en ‘ongehoorzaamheid’.

Op de vraag of het zin heeft om brieven te schrijven naar autoriteiten antwoordt Rika Visser: ‘’Jazeker. Amnesty International is een wereldwijde organisatie. Vorig jaar zijn er zo’n zes miljoen brieven gestuurd. De overheden die die brieven ontvangen worden daarmee heel erg onder druk gezet. Zij zijn helemaal niet blij met slechte publiciteit. Door het uitoefenen van druk gaan overheden handelen.’’
De Mauritaanse blogger Mohamed Mkhaïtir is bijvoorbeeld 29 juli vrijgelaten door onder andere druk van Amnesty International. Hij werd in 2014 ter dood veroordeeld na het publiceren van een blog over slavernij en discriminatie. Mkhaïtir zat meer dan vijf jaar gevangen. In hoger beroep beval een rechter zijn vrijlating in november 2017, maar Mkhaïtir bleef op een onbekende plaats vastzitten. Op maandag 29 juli 2019 werd Mkhaïtir vrijgelaten. Daarvoor moest hij op nationale televisie en voor religieuze leiders zijn spijt betuigen. Na zijn vrijlating is hij vanwege veiligheidsredenen meteen naar Senegal gebracht.

Rikka Visser: ‘’Ook deze maand nog hebben wij goed nieuws gekregen. Veertien vrouwen zijn 24 oktober vrijgesproken van het ‘verstoren van een demonstratie’.’’ De vrouwen hadden vreedzaam gedemonstreerd tijdens de jaarlijkse viering van Onafhankelijkheidsdag. Die viering trok veel mensen die fascistische en racistische symbolen bij zich droegen en om een ‘wit Polen’ vroegen. De vrouwen protesteerden hiertegen met een spandoek met de tekst ‘Stop fascisme’. ‘’Gelukkig zijn ook deze vrouwen nu vrijgesproken. Het zou heel leuk zijn als er nog wat meer mensen een avondje zouden willen komen schrijven. Het heeft zeker invloed!’’, aldus Rika Visser.