Onderwerp: gerechtigheid voor de slachtoffers Bhopal, India.

Achtergrond informatie: 30 jaar na BHOPAL:

Dit jaar is het 30 jaar geleden dat een van ‘s werelds ergste industriële rampen plaatsvond in Bhopal, Centraal India. In de nacht van 2 op 3 december 1984 lekte dodelijk gas uit een van de tanks van de pesticidenfabriek van Union Carbide India Limited (UCIL). Binnen drie dagen stierven 7.000 tot 10.000 mensen. Het dodental wordt nu geschat op meer dan 25.000 mensen.

Veel overlevenden lijden nog steeds aan chronische gezondheidsproblemen. Meer dan 40.000 mensen leven in de buurt van de plaats van de fabriek. Het gelekte gas heeft het grondwater en de bodem in het gebied verontreinigd en vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid.

 

Hoe:

Via een petitie wordt de Indiase regering opgeroepen om zich in te zetten voor een uitgebreide milieusanering van het getroffen gebied, om medische hulp te bieden aan de slachtoffers en zorg te dragen voor een verbetering van de levering van schoon drinkwater. En wordt de Indiase regering gevraagd ervoor te zorgen dat de betrokken bedrijven (UCC en Dow) de slachtoffers van het gaslek financieel tegemoet komen. Bovendien moet de Indiase regering ervoor zorgen dat de bedrijven de saneringskosten betalen en meewerken aan strafrechtelijke procedures.


Foto's © Huub van Beurden. Meer foto's in het fotoalbum

Samenvatting van de tekst van de petitie:

Aan de Indiaanse regering:

  • Draag bij aan een volledige schoonmaak van het voormalige UCIL fabrieksterrein, verschaf medische  hulp aan de slachtoffers en zorg voor verbetering van levering van schoon drinkwater
  • Roep betrokken bedrijven, UCC en DOW ter verantwoording om een adequate compensatie te betalen aan de slachtoffers van de gaslek, om zich te houden aan strafrechtelijke procedures en om de kosten te betalen van een grondig en volledige milieu sanering van het getroffen gebied.

 

Resultaat:

In totaal hebben 319 personen de petitie ondertekend.

Alle ondertekenaars van harte bedankt!

Aan giften is €25,85 ontvangen.