In samenwerking met het Weeshuis en met de Bibliotheek was er woensdagavond 26 juni weer een schrijfavond. 

Er werd geschreven in de bibliotheek en in de Ontmoeting en de Bolderburen.

In de Ontmoeting worden brieven geschreven, maar ook petitielijsten met dezelfde inhoudt als brieven ondertekend.

In Bolderburen worden alleen petitielijsten ondertekend.

Deze keer schreven we voor;
 

Schrijfactie Guatemala: advocaat bedreigd met de dood

Advocaat Quelvin Jimenez uit Guatemala wordt met de dood bedreigd omdat hij de inheemse Xinca-gemeenschap in het zuiden van het land helpt. Hun rechten worden bedreigd door de mijnbouw in het gebied waar ze wonen.

Bedreigd maar niet beschermd

Eind april kreeg Quelvin Jimenez te horen dat iemand hem wilde vermoorden en dat zijn huis in de gaten werd gehouden. Even later achtervolgde een gewapende motorrijder hem. De man probeerde Jimenez’ auto te stoppen.

Jimenez werd al eerder aan de telefoon met de dood bedreigd. Hij deed aangifte en de politie startte een onderzoek. De openbaar aanklager beval veiligheidsmaatregelen om Jimenez te beschermen. Maar de politie voert dat bevel niet uit.

Gevaarlijke plek om te werken

Mensenrechtenverdedigers in Guatemala doen hun werk onder zeer gevaarlijke omstandigheden. Dit geldt vooral voor landrechten- en milieuactivisten. Ze worden continu bedreigd en aangevallen. Zowel de autoriteiten als bedrijven proberen hun werk in een kwaad daglicht te zetten. In 2018 werden er in Guatemala 26 mensenrechtenverdedigers vermoord.

Er zijn 6 brieven geschreven naar de autoriteiten van Guatemala waarin gevraagd werd om Quelvin Jimenez te beschermen tegen geweld en grondig onderzoek te doen naar de bedreigingen.

Schrijfactie China: celstraf voor aanprijzen ‘herdenkingslikeur’

Activist Chen Bing promootte op sociale media een Chinese likeur met een zelfgemaakt etiket. Het etiket verwees naar het bloedig neerslaan van de studentenopstand op 4 juni 1989. Een Chinese rechter oordeelde in april dat Chen Bing hiermee ongeregeldheden uitlokte. Hij kreeg drieënhalf jaar cel.

Bloedig ingrijpen studentopstand

Op 4 juni 1989 demonstreerden studenten wekenlang op het Plein van de Hemelse Vrede in de Chinese hoofdstad Beijing voor democratische hervormingen. Het Chinese leger maakte hier op bloedige wijze een einde aan en vermoorde honderden of misschien zelfs duizenden mensen. De Chinese overheid neemt nog altijd geen verantwoordelijkheid voor de mensenrechtenschendingen die in 1989 op het plein plaatsvonden. De autoriteiten treden hard op tegen mensen die gerechtigheid eisen en de gebeurtenis willen herdenken.

Chen Bing maakte in 2016 de likeur samen met drie andere activisten, waarna ze werden opgepakt. De drie kregen in april 2019 een voorwaardelijke straf opgelegd. Chen werd veroordeeld tot een onvoorwaardelijke straf van drieënhalf jaar, omdat hij weigerde te bekennen.

Er zijn 20 handtekeningen gezet op de petitie gericht aan president Xi Jinping van China waarin opgeroepen werd om Chen Bing onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Schrijfactie Haïti: nieuwe doodsbedreigingen voor activist

Pierre Espérance leidt in Haïti een organisatie die mensenrechtenschendingen door de staat en gewapende bendes aan de kaak stelt. Er zijn serieuze aanwijzingen dat hij het risico loopt vermoord te worden. De politie zou hiervan op de hoogte zijn. Hij heeft onmiddellijk bescherming nodig.

Vaker bedreigd

Op 26 april 2019 hingen twee onbekende gewapende mannen op motoren rond bij het kantoor van Pierre Espérance. Espérance werd al eerder met de dood bedreigd, in 2018 en in 2014. Hij ontving toen een kogelbrief. In 1999 ontsnapte hij ook al eens ternauwernood aan een moordaanslag.

Espérances organisatie, het Réseau National de Défense des Droits Humains, (RNDDH), bracht onlangs een rapport uit over een bloedbad dat in een sloppenwijk in november 2018 plaatsvond. Een gewapende bende vermoordde toen ten minste 71 bewoners. De organisatie van Espérance beweert dat de staat medeplichtig is. De nieuwe doodsbedreigingen lijken met de publicatie verband te houden.

Er zijn 5 brieven geschreven aan de minister van Justitie en Veiligheid van Haïti waarin opgeroepen werd om Pierre Espérance te beschermen en diegenen die hem bedreigen voor de rechter te brengen. Ook zijn er 20 handtekeningen gezet onder de petitie gericht aan deze autoriteiten. 

Schrijfactie Ecuador: Amazonevrouwen bedreigd

In de vroege ochtend van 13 mei vorig jaar schrok Salomé Aranda plotseling wakker. Een groep onbekende mannen gooide stenen naar het huis van haar en haar familie. Volgens Salomé wordt ze bedreigd omdat ze zich inzet voor de bescherming van het Amazonegebied, het grootste regenwoud ter wereld. Dit doet ze samen met andere mensenrechtenverdedigers, ‘de Amazonevrouwen’, die ook worden bedreigd.

Bedreigd maar niet beschermd

Salomé is de leider van de inheemse Kichwa-gemeenschap in Ecuador. Ze is aangesloten bij een collectief dat de ‘Amazonevrouwen’ heet. Samen protesteren ze onder andere tegen de oliewinning die ernstige milieugevolgen heeft voor het Amazonegebied. Ook zetten de vrouwen zich in tegen seksueel geweld tegen inheemse vrouwen.

Salomé deed aangifte bij de politie. Maar het onderzoek naar de daders schiet niet op. Ook krijgt ze geen bescherming. Elke dag riskeert ze haar leven en dat van haar familie door te blijven vechten voor de rechten van haar gemeenschap.

Er zijn 9 brieven geschreven naar de openbaar aanklager van Ecuador waarin opgeroepen werd om Salomé Aranda en de andere Amazonevrouwen te beschermen tegen geweld en de daders van de aanvallen te berechten.

Ook een keer meeschrijven? 

Kijk dan Hier wanneer de volgende schrijfavond is.