Tijdens monumentendag vroegen wij aandacht voor: LHBTI- activist Vitalina Koval

VITALINA KOVAL UIT OEKRAÏNE!Achtergrond informatie: Op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, liep Vitalina Koval mee in een vreedzame demonstratie om aandacht te vragen voor de rechten van vrouwen.
Ze werd aangevallen en kreeg een chemische rode verf in haar ogen. ‘Ik voelde pijn en was bang. Ik had blind kunnen worden.’ In het ziekenhuis constateerden artsen dat de verf haar zicht niet had aangetast. Het was niet de eerste keer dat Vitalina, die het boegbeeld is van de LHBTIgemeenschap in Oekraïne, met geweld te maken kreeg. Tijdens Vrouwendag 2017 werd ze door een groep mannen aangevallen. Vitalina diende een klacht in bij de politie, maar daar werd niets mee gedaan. En nog steeds ontvangt ze bedreigingen.

MENSENRECHTENVERDEDIGERS ONDER VUUR
Het wordt wereldwijd steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Meer dan ooit krijgen activisten te maken met intimidatie, lastercampagnes, geweld en gevangenisstraf. Nieuwe wetten maken hen monddood. Regeringen zorgen er zo voor dat het net zich steeds verder sluit om wie op vreedzame wijze voor mensenrechten opkomt. Tegen deze alarmerende trend voert Amnesty International campagne.

Hoe: een petitielijst gericht aan de autoriteiten waarin gevraagd werd om bescherming van Vitalina Koval, de daders te identificeren, te berechten in een eerlijke rechtszaak met in achtneming van de het haat motief.

Resultaat: 322 handtekeningen

Alle ondertekenaars hartelijk dank.