Onderwerp: Bescherming vrouwen werkzaam op palmolieplantages Indonesië.


Achtergrond informatie:


De omstandigheden waarin vrouwen werken zijn mensonterend. Verreweg de meeste vrouwen die op de door Amnesty onderzochte plantages werken worden gedwongen vele uren te werken onder dreiging van het korten op hun salaris.
Ze krijgen minder dan het minimumloon betaald – soms slechts net iets meer dan 2 euro per dag – en hebben geen vast dienstverband, in tegenstelling tot hun mannelijke collega’s. Als dagarbeiders zijn de vrouwen niet verzekerd voor ziektekosten en bouwen ze geen pensioen op. Zelfs als ze jarenlang voor hetzelfde bedrijf werken, krijgen ze geen vast contract. Unilever neemt ook palmolie af van palmolieleverancier Wilmar en verwerkt dit in diverse producten, bijvoorbeeld in pindakaas, shampoo en koekjes. Unilever wordt gevraagd om:

· (in)directe discriminatie van vrouwelijke arbeiders op eigen plantages en op die van hun toeleveranciers tegen te gaan en slachtoffers genoegdoening te bieden. Veranderingen in beleid moet openbaar gemaakt worden.

· aan te dringen op het aanbieden van permanente contracten aan dagarbeiders. Dit zijn vaak vrouwen die langer dan drie jaar als dagarbeider hebben gewerkt. Dit moet met terugwerkende kracht gebeuren. Dagarbeiders moeten vallen onder de regelingen voor sociale voorzieningen. Zoals een zorgverzekering en een pensioenregeling.

· het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen uit te faseren. Degenen die er tot die tijd mee moeten werken, dienen een vast dienstverband te krijgen (geen stukloon met hoge targets) en een gezondheidszorgverzekering.


Hoe: Kaarten voor Unilever met de volgende tekst:pindakaas zonder

Geachte heer Polman,

Al meer dan tien jaar is Unilever een grote afnemer van de palmolie van Wilmar. Deze palmolie is verwerkt in producten zoals pindakaas.

Op Indonesische palmolieplantages van Wilmar worden onder meer de rechten van vrouwelijke arbeiders geschonden. U erkent dit probleem.

Graag hoor ik van u wat Unilever doet om Wilmar ertoe te bewegen deze schendingen te stoppen en de slachtoffers te compenseren. In het bijzonder vraag ik u dringend op:

· Een vast contract als vrouwen langer dan drie jaar op de plantages werken;

· Afbouw van het gebruik van gevaarlijke pesticiden, waar vrouwen langdurig aan blootgesteld worden;

· Het onmiddellijk beëindigen van vormen van dwangarbeid.

Met vriendelijke groet,

 

Resultaat: 256 kaarten zijn ondertekend en verstuurd naar Unilever

Alle ondertekenaars hartelijk dank.