Amnesty groep Culemborg

Amnesty geef A5 2023 met QR klein
Ook dit jaar was er weer collecte voor Amnesty; in de tweede week van maart konden we weer met de collectebus langs de deuren. Ook kon er via een QR-code worden gedoneerd. Met 56 collectanten is € 5.474.23 opgehaald. Daarvan is een bedrag van € 1.398,50 via QR-codes gedoneerd.

Onze dank gaat natuurlijk uit naar onze collectanten, maar vooral ook naar al die gulle gevers die het belangrijke werk van Amnesty voor de mensenrechten wilden steunen met hun bijdragen.

Kijk voor de tussenstand van de opbrengst van de landelijke collecte op de website van Amnesty Nederland.

Collectant gemist? Er kan nog gedoneerd worden via de qr code op de foto.