Onderwerp: Bied Kwetsbare vluchtelingen veiligheid

 

Achtergrond informatie:
Elke dag slaan duizenden mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, onderdrukking of vervolging. De vaak arme buurlanden van deze landen kunnen de grote aantallen vluchtelingen niet meer aan. De werkloosheid is enorm, kinderen kunnen niet naar school, en er is een tekort aan voedsel en onderdak. Dus wagen honderdduizenden de gevaarlijke reis naar Europa.


Europa laat het schandelijk afweten. De EU kan doden op zee en inhumane omstandigheden aan grenzen voorkomen door vluchtelingen veilige routes te bieden. En door de regio te ontlasten. Dat is ook in ons eigen belang. Want als de situatie in de buurlanden ontspoort, komen er pas écht veel vluchtelingen hierheen.

Foto; Amnesty.nl


Hervestiging: een deel van de oplossing
Extra kwetsbare vluchtelingen die in buurlanden verblijven, worden door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR geselecteerd voor hervestiging. Denk aan ernstig zieken of alleenstaande kinderen. Andere landen nodigen deze kwetsbaren uit om daar te komen wonen. Zij kunnen dan veilig naar dat land reizen. Meer dan 1 miljoen mensen hebben volgens de UNHCR dringend hervestiging nodig. Nederland neemt er jaarlijks slechts 500 op.


Hoe: een petitie gericht aan Premier Rutte.


Geachte heer Rutte,


Sta mij toe uw aandacht te vragen voor de erbarmelijke omstandigheden waarin veel vluchtelingen verkeren. Ik ben vooral bezorgd over de meest kwetsbare vluchtelingen die zich in de buurlanden bevinden van het land dat zij ontvluchtten.
Sommige van die landen kunnen de enorme aantallen vluchtelingen niet meer aan. Denk bijvoorbeeld aan de buurlanden van Syrië: Libanon, Turkije, Jordanië. De werkloosheid is enorm, kinderen kunnen niet naar school, en er is een tekort aan voedsel en onderdak. Vluchtelingen krijgen vaak niet de hulp die ze nodig hebben.
Buurlanden van conflictgebieden moeten worden ontlast. Dat kan door voldoende humanitaire hulp te financieren. Én door veilige en legale routes te bieden om asiel aan te vragen in Europa, allereerst door hervestiging van de allerzwaksten.
Ik roep u daarom dringend op:
• Pleit in Europa voor onvoorwaardelijke, grootschalige hervestiging van de meest kwetsbare vluchtelingen. Amnesty International roept EU-landen op tot hervestiging van minimaal 300.000 mensen in 2016 en 2017.
• Verhoog het aantal hervestigingsplaatsen dat Nederland biedt, momenteel 500 per jaar, significant naar een proportioneel deel van die 300.000.


Met vriendelijke groet,

 

Resultaat: 295 handtekeningen.
Alle ondertekenaars van harte bedankt.