Op 22 en 29 maart zijn we op uitnodiging van mw. Renda Wolthaus, docente CKV (en tekenen) twee (keer twee) lesuren te gast geweest bij ons Koningin Wilhelmina College alhier. Voor twee groepen van ca. 40 leerlingen van 14/15 jaar. Deze groepen werden weer opgesplitst in tweeën: de ene groep kreeg eerst een gastcollege, de andere groep ging eerst schrijven. Het waren bovendien bijzondere groepen, wat ze bestonden voor de helft uit Deense leerlingen die hier op uitwisseling waren. Daarmee werd het ook een TTO- (Twee Talig Onderwijs) activiteit: de voertaal was Engels.p3293911wb 20170429 1496759750De collega’s van Amnesty Nijmegen verzorgden het gastoptreden van (de Engelstalige) mw. Kiruba Munusamy, die dit halve jaar te gast is in Nijmegen, een van de Shelter Cities voor bedreigde activisten voor mensenrechten. Mw. Munusamy behoort tot de Dalits, de laagste kaste in India. Zij vertelde indringend over haar ‘gevecht’ tegen de vooroordelen die zij als (meisjes) Dalit ondervond tijdens haar jeugd en ook daarna, bij haar ontwikkeling tot vooraanstaand (mensenrechten) jurist. Zo is zij inmiddels lid van het Hooggerechtshof in Delhi en hoopt nog eens bij ons Internationale Vredeshof in Den Haag te kunnen werken.
Een aantal Deense leerlingen kwamen zelf ook uit een bedreigde (thuis) situatie; voor hen was het gastcollege tegelijk confronterend, maar ook motiverend.

 

Intussen verzorgden wij, Ennie Stuker, Louis Raetsen en ondergetekende, de schrijfacties. Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de actuele GRTZ-actie van Amnesty voor de twee jongens, Jehad en Ebrahim, die op 15- en 17-jarige leeftijd zijn vastgezet in Bahrein, omdat zij in de buurt waren van een vreedzame demonstratie. Dat leverde maar liefst 62 (heel) mooie kaarten op, zeker een hart onder de riem van de beide jongens.

p3223863wb 20170429 1997063395Maar er waren ook leerlingen die liever schreven, nadat wij bij onze introductie verteld hadden dat dit tot concrete vrijlatingen leidt. Zo is er geschreven voor de 17-jarige Palestijn Ahmad Hanatsheh en tegen de mogelijke herinvoering van de doodstraf in de Filippijnen.
En voor de Tibetaanse advocaat Tashi Wangchuk, die ijvert voor onderwijs in het Tibetaans. In totaal ook weer 15 brieven. Een paar leerlingen (gewapend met smartphones) gingen liever digitaal petities ondertekenen, ‘de nieuwe tijd, net wat u zegt’ (W. Sonneveld). Goed dat Amnesty ook die mogelijkheid biedt. En ze kunnen dit ook buiten de les (blijven) doen!

 


Kortom een geslaagde duo-actie met de collega’s uit Nijmegen en zeker voor herhaling vatbaar.

 

Voor meer foto's kijkt u in het Fotoalbum 


Willem Beekman
23 april 2017