In 2018 heeft de scholenwerkgroep  bestaande uit mw. Ennie Stuker, Louis Raetsen en Willem Beekman de volgende activiteiten ondernomen:P4109626wb

-op 10 april 2018 een hele ochtend gezamenlijke actie bij het Koningin Wilhelmina College (KWC) met leerlingen van 3 VWO-tweetalig en leerlingen uit Denemarken in het kader van de traditionele uitwisseling. Een en ander onder leiding van mw. Renda Wolthaus. De totaal 40 leerlingen werden in twee groepen opgesplitst. De collega’s van Amnesty Nijmegen kwamen met hun sheltergast Dinah uit Kenia de ene groep vertellen over de mensenrechtensituatie daar, terwijl wij met de andere groep brieven en kaarten schreven, voor diverse lopende acties, na een korte introductie van onze kant over Amnesty en mensenrechten.  Totaal 27 brieven en 32 kaarten;

- op 22 en 24 mei 2018 waren Ennie en Annie Thole, alsmede Karin Bernard van Amnesty Geldermalsen, te gast bij het Ida Gerhardtcollege te Geldermalsen. Mw. Tamar Mouw had voor alle eerste en tweede klassen (160 leerlingen) een inspirerend (mensenrechten) programma van twee dagen opgesteld. Wij mochten dat op de tweede dag komen ondersteunen. Er is gewerkt met de Amnesty (kinder) paspoorten, kofferlabels  (wat neem jij mee als je ineens zelf moet vluchten);
er is mensenrechten-bingo gespeeld en leerlingen hebben zich zelf verdiept in mensenrechten via de Amnesty website. Wij hadden voor ieder leerjaar een  PowerPointpresentatie gemaakt over Amnesty International. Er zijn ook 69 GRTZ-kaarten gemaakt door de leerlingen van het eerste leerjaar;P9260702wb

- op 26 september 2018: opnieuw een combi-actie-ochtend bij het KWC, nu met de Nijmeegse sheltergast Mary Trina Mena uit Venezuela. In totaal 54 leerlingen (3 TTO) maakten 49 kaarten en schreven 44 brieven aan de regeringen van Iran, Rusland en Turkije, om duidelijkheid over het lot van 75 duizend Syrische vluchtelingen, die onvindbaar zijn;

-PC121675wbvan 10 tot en met 21 december deden alle vijf (!) vestigingen van ORS Lek en Linge mee aan de actie Write4Rights (de ‘Schrijfmarathon’), onder de algehele leiding van mw. Anne van Luijtelaar. Ennie en Willem waren ook een middag te gast op het VMBO, bij docent maatschappijleer Joost de Jong, om te vertellen over Amnesty, mensenrechten en deze actie, maar vooral om mee te schrijven. In totaal zijn er door ca. 1.250 leerlingen maar liefst  1.021 brieven geschreven en 524 kaarten gemaakt.

Intussen heeft Louis Raetsen onze groep verlaten. Wij willen Louis graag hartelijk bedanken voor zijn inzet, want hij was vanaf het begin betrokken bij ons Amnesty-scholenwerk.