In 2018 heeft de scholenwerkgroep  bestaande uit mw. Ennie Stuker, Louis Raetsen en Willem Beekman de volgende activiteiten ondernomen:P4109626wb

-op 10 april 2018 een hele ochtend gezamenlijke actie bij het Koningin Wilhelmina College (KWC) met leerlingen van 3 VWO-tweetalig en leerlingen uit Denemarken in het kader van de traditionele uitwisseling. Een en ander onder leiding van mw. Renda Wolthaus. De totaal 40 leerlingen werden in twee groepen opgesplitst. De collega’s van Amnesty Nijmegen kwamen met hun sheltergast Dinah uit Kenia de ene groep vertellen over de mensenrechtensituatie daar, terwijl wij met de andere groep brieven en kaarten schreven, voor diverse lopende acties, na een korte introductie van onze kant over Amnesty en mensenrechten.  Totaal 27 brieven en 32 kaarten;

- op 22 en 24 mei 2018 waren Ennie en Annie Thole, alsmede Karin Bernard van Amnesty Geldermalsen, te gast bij het Ida Gerhardtcollege te Geldermalsen. Mw. Tamar Mouw had voor alle eerste en tweede klassen (160 leerlingen) een inspirerend (mensenrechten) programma van twee dagen opgesteld. Wij mochten dat op de tweede dag komen ondersteunen. Er is gewerkt met de Amnesty (kinder) paspoorten, kofferlabels  (wat neem jij mee als je ineens zelf moet vluchten);
er is mensenrechten-bingo gespeeld en leerlingen hebben zich zelf verdiept in mensenrechten via de Amnesty website. Wij hadden voor ieder leerjaar een  PowerPointpresentatie gemaakt over Amnesty International. Er zijn ook 69 GRTZ-kaarten gemaakt door de leerlingen van het eerste leerjaar;P9260702wb

- op 26 september 2018: opnieuw een combi-actie-ochtend bij het KWC, nu met de Nijmeegse sheltergast Mary Trina Mena uit Venezuela. In totaal 54 leerlingen (3 TTO) maakten 49 kaarten en schreven 44 brieven aan de regeringen van Iran, Rusland en Turkije, om duidelijkheid over het lot van 75 duizend Syrische vluchtelingen, die onvindbaar zijn;

-PC121675wbvan 10 tot en met 21 december deden alle vijf (!) vestigingen van ORS Lek en Linge mee aan de actie Write4Rights (de ‘Schrijfmarathon’), onder de algehele leiding van mw. Anne van Luijtelaar. Ennie en Willem waren ook een middag te gast op het VMBO, bij docent maatschappijleer Joost de Jong, om te vertellen over Amnesty, mensenrechten en deze actie, maar vooral om mee te schrijven. In totaal zijn er door ca. 1.250 leerlingen maar liefst  1.021 brieven geschreven en 524 kaarten gemaakt.

Intussen heeft Louis Raetsen onze groep verlaten. Wij willen Louis graag hartelijk bedanken voor zijn inzet, want hij was vanaf het begin betrokken bij ons Amnesty-scholenwerk.

 

P6014966wb

Samen met Louis op donderdag op 1 juni jl. gastles gegeven aan groep 8 van de Koning Willem Alexanderschool (KWA). We hebben het eerste deel van het Amnesty-lespakket ‘Vluchten voor de Oorlog’ behandeld. Tijdens de (aangrijpende) film werd het muisstil. 

Drie Syrische kinderen vertelden wat ze zelf meegemaakt hadden in de oorlog daar,
de verwoestingen werden goed zichtbaar en ook hun vlucht (over zee) hier naartoe.
Het tweede deel van het lespakket heeft de docent (mw. Kimberly Pouw) zelf met de leerlingen behandeld.

De foto’s van deze les vindt u terug in ons fotoalbum.

Willem Beekman.

 

Op 22 en 29 maart zijn we op uitnodiging van mw. Renda Wolthaus, docente CKV (en tekenen) twee (keer twee) lesuren te gast geweest bij ons Koningin Wilhelmina College alhier. Voor twee groepen van ca. 40 leerlingen van 14/15 jaar. Deze groepen werden weer opgesplitst in tweeën: de ene groep kreeg eerst een gastcollege, de andere groep ging eerst schrijven. Het waren bovendien bijzondere groepen, wat ze bestonden voor de helft uit Deense leerlingen die hier op uitwisseling waren. Daarmee werd het ook een TTO- (Twee Talig Onderwijs) activiteit: de voertaal was Engels.p3293911wb 20170429 1496759750De collega’s van Amnesty Nijmegen verzorgden het gastoptreden van (de Engelstalige) mw. Kiruba Munusamy, die dit halve jaar te gast is in Nijmegen, een van de Shelter Cities voor bedreigde activisten voor mensenrechten. Mw. Munusamy behoort tot de Dalits, de laagste kaste in India. Zij vertelde indringend over haar ‘gevecht’ tegen de vooroordelen die zij als (meisjes) Dalit ondervond tijdens haar jeugd en ook daarna, bij haar ontwikkeling tot vooraanstaand (mensenrechten) jurist. Zo is zij inmiddels lid van het Hooggerechtshof in Delhi en hoopt nog eens bij ons Internationale Vredeshof in Den Haag te kunnen werken.
Een aantal Deense leerlingen kwamen zelf ook uit een bedreigde (thuis) situatie; voor hen was het gastcollege tegelijk confronterend, maar ook motiverend.

 

Intussen verzorgden wij, Ennie Stuker, Louis Raetsen en ondergetekende, de schrijfacties. Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de actuele GRTZ-actie van Amnesty voor de twee jongens, Jehad en Ebrahim, die op 15- en 17-jarige leeftijd zijn vastgezet in Bahrein, omdat zij in de buurt waren van een vreedzame demonstratie. Dat leverde maar liefst 62 (heel) mooie kaarten op, zeker een hart onder de riem van de beide jongens.

p3223863wb 20170429 1997063395Maar er waren ook leerlingen die liever schreven, nadat wij bij onze introductie verteld hadden dat dit tot concrete vrijlatingen leidt. Zo is er geschreven voor de 17-jarige Palestijn Ahmad Hanatsheh en tegen de mogelijke herinvoering van de doodstraf in de Filippijnen.
En voor de Tibetaanse advocaat Tashi Wangchuk, die ijvert voor onderwijs in het Tibetaans. In totaal ook weer 15 brieven. Een paar leerlingen (gewapend met smartphones) gingen liever digitaal petities ondertekenen, ‘de nieuwe tijd, net wat u zegt’ (W. Sonneveld). Goed dat Amnesty ook die mogelijkheid biedt. En ze kunnen dit ook buiten de les (blijven) doen!

 


Kortom een geslaagde duo-actie met de collega’s uit Nijmegen en zeker voor herhaling vatbaar.

 

Voor meer foto's kijkt u in het Fotoalbum 


Willem Beekman
23 april 2017


We hebben dit jaar de volgende concrete resultaten geboekt:
Er is een scholennetwerkcursus gevolgd en een cursus gastdocentschap bij Amnesty in Amsterdam.

- Er zijn contacten gelegd met ORS Lek en Linge en de Koning Willem Alexanderschool in Culemborg;

- bij Lek & Linge is mede invulling gegeven aan een multimediaal landenproject over mensenrechten;

- bij de Montessorischool Parijsch in Culemborg is gezamenlijk een Amnestylespakket gedraaid voor 100 leerlingen in het kader van het wereldwijd lopende Montessori-project Wereldoriëntatie.

- In Utrecht is meegewerkt aan een Engelse gastles mensenrechten bij de International School aldaar.

- Inmiddels is samenwerking tot stand gebracht met Amnesty Amsterdam (afdeling Programma Educatie) en de Amnesty-(scholen-)werkgroepen van Haarlem, Houten en Nijmegen. Ook met Bureau Gelijke Behandeling: ieder1gelijk.

- De scholenwerkgroep gaat in 2017 uit vier personen bestaan: mw. Ennie Stuker en de heren Louis Raetsen, Charly Shader en Willem Beekman.

Hieronder enkele foto's, erop klikken vergroot de foto's.

 P9162325     PC153263wb


PC153271wb
     PC153279wb 


P9162298